AirFit™ F30
AirFit™ F30
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Masker > AirFit™ F30

AirFit F30 Support
Item Codes: 64110, 64111

Support

Storlek på mjukdel

Steg 1 – Bekanta dig med storleksmallen och tillgängliga storlekar på mjukdelen.

Steg 2 – Använd storleksmallen för att bestämma bredd på patientens näsa och motsvarande storlek på mjukdelen.

Steg 3 - För näsor som är inom de röda området, välj storlek small på mjukdelen. För näsor som sträcker sig till det blå området, välj storlek medium på mjukdelen.

Tillpassning

Steg 1 – Säkerställ att de nedre remmarna på huvudbandet inte är kopplade till maskramen.

Steg 2 – Med huvudbandet ovanför masken, placera mjukdelen under näsan och se till att den sitter bekvämt.

Steg 3 – Dra huvudbandet över huvudet medans du håller mjukdelen på plats under näsan.

Steg 4 - För de nedre huvudbandsremmarna under öronen och fäst magnetspännena på maskramen.

Steg 5 - Lossa fästflikarna på huvudbandets övre remmar och dra åt dem lika mycket på varje sida.

Steg 6 - Upprepa procedure med de nedre huvudbandsremmarna.

Steg 7 – Justera huvudbandsremmen på toppen av huvudet tills masken sitter bra och huvudbandsremmen är placerad i mitten på huvudet.

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Montera ihop masken

Steg 1 – Kontrollera att du har alla delar till masken som på bilden.

Steg 2 – Säkerställ att ResMed-logotypen på huvdbandet är vänd utåt och uppåt.

Steg 3 – Trä in den övre vänstra huvudbandsremmen i ramen från insidan och vik fästfliken bakåt så att den sitter fast.

Steg 4 - Trä in den övre högra huvudbandsremmen i ramen från insidan och vik fästfliken bakåt så att den sitter fast.

Steg 5 - Håll mjukdelens övre och nedre kant och fäst den i ramen.

Steg 6 - Sätt fast knäröret på ramen.

Montera isär masken

Steg 1 – Säkerställ att masken är bortkopplad från apparaten.

Steg 2 – Lösgör den övre vänstra huvudbandsremmen och dra bort den från maskramen.

Steg 3 - Lösgör den övre högra huvudbandsremmen och dra bort den från maskramen

Steg 4 - Tryck på knärörets sidoknappar och lossa det från ramen.

Steg 5 – Dra mjukdelen bort från ramen.

Koppla bort masken snabbt

Steg 1 – Börja med att stänga av din apparat.

Steg 2 – Koppla bort knäröret och luftslangen från masken genom att trycka på knärörets sidoknappar och dra bort från masken.

Steg 3 – Sätt tillbaka knäröret och luftslangen genom att klicka tillbaka det på masken.

Steg 4 – Starta din apparat igen.

Daglig rengöring

Steg 1 – Montera isär masken i dess olika delar och lägg bort huvudbandet.

Steg 2 - Blötlägg delarna i varmt vatten med ett milt flytande rengöringsmedel i minst en minut.

Steg 3 – Handtvätta delarna med en mjuk borste.

Steg 4 - Skölj maskkomponenterna noggrant under rinnande vatten.

Steg 5 – Låt maskkomponenterna lufttorka, skyddade från direkt solljus.

Veckovis rengöring

Steg 1 – Ta bort huvudbandet.

Steg 2 – Blötlägg huvudbandet i varmt vatten med ett milt flytande rengöringsmedel i minst en minut.

Steg 3 – Handtvätta huvudbandet genom att gnugga och klämma ihop det med händerna.

Steg 4 - Skölj huvudbandet noggrant under rinnande vatten.

Steg 5 - Låt huvudbandet lufttorka, skyddat från direkt solljus.

Hantera läckage

Steg 1 – Ta reda på var masken läcker.

Steg 2 – Prova att justera om masken, genom att dra den bort från ansiktet och sedan låta den sjunka tillbaka på plats.

Steg 3 – Justera huvudbandsremmen som sitter ovanpå huvudet för att minska små läckage.

Steg 4 – Justera de övre huvudbandsremmarna för att minska läckage från maskens övre delar.

Steg 5 - Justera de nedre huvudbandsremmarna för att minska läckage från de nedre delarna av masken.

Steg 6 – Kontrollera att bade maskram och huvudband sitter fast ordentligt och bekvämt.

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Har du fortfarande en fråga?  

Kontakta oss