Vanliga frågor om att förhindra kondensbildning | ResMed
Förhindra kondensbildning
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Befuktare > Förhindra kondensbildning

Vanliga frågor: Vilket är det bästa sättet att förhindra befuktarkondens/ kondensbildning?

Med befuktning tillförs fukt till den luft din patient andas, vilket kan göra CPAP-, APAP- eller bilevelbehandling behagligare. Men vissa får problem med kondensbildning. Hitta svaren på vanliga frågor om befuktarkondens här.

Mina patienter säger att de inte kan använda sina befuktare ibland eftersom slangen fylls med vatten. Varför händer detta? Vad kan jag göra åt det? 

Detta vatten är kondens. Om din patients rum är kallt kyls den uppvärmda befuktade luften ned när den kommer i kontakt med den kallare luften i rummet. När luften kyls av kan den inte längre binda lika mycket fuktighet (vattenånga), och detta gör att kondens bildas i form av vattendroppar.

Det finns flera sätt att hantera denna situation:

  • Använd ResMeds Climate Control-system med ClimateLine eller ClimateLineAir uppvärmd slang. Den förhindrar kondensbildning genom att hålla temperatur och fuktighetsnivå konstanta.
  • Sänk befuktningsnivån.
  • Be din patient att höja temperaturen i sovrummet på natten för att minska skillnaden mellan rumstemperaturen och den befuktade luftens temperatur. Patienten bör också täcka slangen med ResMeds  slangisolering för att hålla slangen och luften som passerar genom den varm.

Jag har hört att man kan minska kondensen genom att vira tyg runt slangen. Är detta sant?

Ja. Om slangen isoleras kan det skydda behandlingsluften mot den lägre temperaturen i rummet, vilket minskar kondensbildningen. ResMeds  slangisolering ger värme och bättre komfort och minskar mängden fuktighet vid masken med upp till 20 procent.