Vanliga frågor om befuktarinställningar | ResMed
Befuktarinställningar
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Befuktare > Befuktarinställningar

Hur optimerar jag min patients befuktarinställningar? Vanliga frågor

För att säkerställa att din patients CPAP-, APAP-, eller bilevelbehandling är så effektiv som möjligt är det viktigt att du har rätt befuktarinställningar. Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna om befuktarinställningar.

Hur vet jag vilken inställning min patient ska använda för sin PAP-befuktare?

Det beror på vilket av ResMeds befuktningssystem som patienten använder:

 • H5i™:
  • H5i har extra intelligenta lösningar för att kunna tillföra konstant fuktighet och motverka kondens vid standardbefuktning. Tillförsel av H5i-befuktning styrs av tre faktorer (omgivande luftfuktighet, inställningarna på H5i-apparaten och apparatflödet) och befuktaren justerar sin uteffekt för att upprätthålla konstant vattentillförsel.
  • I allmänhet bör din patient starta med fuktighetsnivån inställd på 3 och sedan justera uppåt eller neråt i steg om 0,5 för att åtgärda eventuella problem med torr luft eller kondens.
  • Vid användning av den uppvärmda ClimateLine™-slangen rekommenderar vi att man använder Auto-funktion vilket ger en automatisk Climate Control-inställning på 27 °C. Patienten kan därefter justera uppåt eller neråt enligt behov. Om du använder ClimateLine uppvärmd slang med manuell funktion bör du starta med fuktighetsnivån inställd på 3 och slangtemperaturen inställd på 27 °C.
  • Justera fuktighetsnivån uppåt eller neråt i steg om 0,5 för att åtgärda eventuella problem med torr luft eller kondens, och justera temperaturen i den uppvärmda slangen en grad åt gången för att hitta en behaglig temperaturnivå.
 • HumidAir:
  • Tekniken i HumidAir liknar den i H5i. Den ger konstant fuktighet och motverkar kondens vid standardbefuktning med hjälp av olika sensorer.
  • Med HumidAir rekommenderar vi att du startar med fuktighetsnivån inställd på 4, och sedan justerar uppåt eller neråt ett steg åt gången för att åtgärda eventuella problem.
  • ClimateControl Auto är det rekommenderade läget att använda när du använder ClimateLine Air uppvärmd slang. Det är standardfunktionen som är inställd på en temperatur vid masken på 27 °C och 85 % luftfuktighet. Om patienten uttrycker behov av att höja eller sänka temperaturen måste du växla till manuell funktion och hålla koll på fuktighetsnivån såväl som temperaturen i den uppvärmda slangen för att förhindra kondensbildning.

Hur ofta bör min patient byta ut vattnet i befuktarens vattenbehållare? Allt vatten förbrukas inte på en natt.

Din patient bör byta ut vattnet i befuktarens vattenbehållare varje dag, även om allt vatten inte förbrukats under natten.

Vilken typ av vatten bör patienten använda för befuktaren?

Vid användning av en rengöringsbar behållare går det bra att använda vanligt kranvatten. Om din patient har en standardbehållare rekommenderar vi destillerat eller avjoniserat vatten.

Din patient bör inte använda något av följande i befuktaren:

 • Lösningar baserade på blekmedel, alkohol, klor eller ammoniak.
 • Återfuktande, bakteriedödande eller glycerinbaserade tvålar
 • Avhärdningsmedel och icke godkända avkalkningsmedel

Dessa produkter kan skada befuktaren och dess funktion, eller efterlämna skadliga restångor som skulle kunna inandas om de inte sköljts bort ordentligt.

Hur mycket vatten bör min patients befuktare förbruka under natten? 

Det finns inget enkelt svar på denna fråga, utan det är flera faktorer som avgör hur mycket vatten en befuktare förbrukar. Det kan till exempel bero på befuktarmodellen, temperaturen och luftfuktigheten i rummet, befuktarens inställningar och egenskaperna hos den enskilda patienten.

Min patient säger att vattennivån i befuktaren inte sjunker särskilt mycket, även om den används hela natten. Är detta normalt?

Ja. Den återstående vattenmängden i befuktarens vattenbehållare är inte någon särskilt bra indikation på hur befuktaren fungerar. Eftersom H5i och HumidAir tillför en konstant fuktighetsnivå förbrukas endast den mängd vatten som behövs för att ge den fuktighetsnivå som krävs. Om befuktaren är inställd på samma Climate Control-temperatur under hela året kommer den att förbruka betydligt mindre vatten under sommaren än på vintern.

På behandlingsapparater av typen AirSenseTM 10 och AirCurveTM 10 kan du kontrollera befuktarens status på sömnrapportskärmen för att lugna dina patienter. Om uttryckssymbolen är grön innebär det att befuktaren fungerar och är ansluten. Uttryckssymbolen visas i rött om det är något fel på befuktaren. Du har även omedelbar tillgång till statusen via AirView Remote Assist för behandlingsapparater som aktiverats för telemonitorering.

Min patient säger att befuktaren nästan är tom på morgonen och att den ibland får slut på vatten under natten. Vad kan man göra åt detta? 

Olika befuktare förbrukar olika mängd vatten i olika förhållanden. Vattentillförseln från en uppvärmd H5i-befuktare beror exempelvis på temperaturen och luftfuktigheten i rummet, inställningarna på befuktaren och det behandlingstryck som levereras av din patients sömnbehandlingsapparat. Om förhållandena i rummet ändras från natt till natt (t.ex. om värmen är på i huset under en natt och avstängd under nästa), kan det leda till att befuktaren förbrukar olika mängder vatten.

Det kan också hända att din patient andas genom munnen eller att masken läcker. Både munandning och maskläckage leder till att luft släpps ut vilket kan minska befuktarens effektivitet.

Om munläckaget är under kontroll och patienten använder en helmask, prova ett eller flera av alternativen nedan:

 • Uppvärmda slangar av typen ClimateLine (S9™) eller ClimateLine Air (AirSense/AirCurve 10)
 • Slangisolering
 • Sänk befuktningsnivån
 • Lägg till en befuktare i rummet