Vanliga frågor om ResMeds befuktare | ResMed
Skillnader mellan ResMeds befuktare
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Befuktare > Skillnader mellan ResMeds befuktare

Skillnader mellan ResMeds befuktare

Vilka är skillnaderna mellan ResMeds befuktare H5i™, H4i™ och HumidAire 3i™? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om ResMeds befuktare.

Fråga: Vilka är de huvudsakliga konstruktionsskillnaderna mellan H5i och H4i vad gäller värmeplattans temperatur? Värmeplattan på min H5i-befuktare verkar inte bli lika varm som plattan på H4i. Är detta normalt?

Svar: Ja, detta är helt normalt för H5i. Detta beror på att det finns flera skillnader mellan H5i och H4.

 • H4i: Värmeplattans temperatur beror helt på reglagets inställning och förblir konstant om inställningen inte ändras.            
 • H5i: Värmeplattans temperatur varierar för att säkerställa en konstant fuktighetsnivå. Värmeplattans temperatur beror på omgivningsförhållandena (t.ex. i rummet), befuktarinställningen och luftflödet.
 • H4i: Befuktningseffekten varierar för en och samma reglageinställning beroende på omgivningsförhållanden och luftflöde.
 • H5i: Befuktningseffekten för en viss befuktarinställning förändras inte, oavsett omgivningsförhållanden och luftflöde.
 • H4i: Värmeplattans temperatur kontrolleras inte av en programvara.
 • H5i: Värmeplattans temperatur kontrolleras av en programvara. Om inget flöde registreras kommer plattan inte att värmas upp.

Fråga: Vattennivån i min H5i verkar inte gå ner särskilt mycket även om jag använder den hela natten. Är detta normalt?

Svar: Ja. Vattennivån efter användning är inte någon särskilt bra indikation på befuktarens funktion. Eftersom H5i tillför en konstant fuktighetsnivå förbrukas endast den mängd vatten som behövs för att ge den fuktighetsnivå som krävs. Om H5i är inställd på samma Climate Control-temperatur under hela året kommer den att förbruka betydligt mindre vatten under sommaren än på vintern.

Fråga: Finns det något enkelt sätt att kontrollera om värmeplattan på min H5i fungerar som den ska?

Svar: Ja. För att bekräfta att H5i fungerar ska man göra följande:

 • Koppla loss ClimateLine™-slangen och ta bort vattenbehållaren.
 • Med S9-apparaten AVSTÄNGD placerar du handen på värmeplattan på din H5i för att bedöma vilken temperatur den håller. OBS! Placera INTE handen på värmeplattan om din H5i har använts inom de senaste 10 minuterna - den kan fortfarande vara varm.
 • Ställ in befuktarens uteffekt på 6.
 • Ställ in enheten på uppvärmningsfunktion och låt den köras i 1 minut.
 • Placera handen ovanför värmeplattan (utan att vidröra den) för att bekräfta att plattans temperatur ökar. Placera inte handen direkt på värmeplattan eftersom den kan vara mycket varm.
 • Tryck in knappen i tre sekunder för att starta nedkylningsfunktionen.
 • Titta på den här videofilmen för att få reda på om din H5i fungerar som den ska.

Fråga: Vilka är skillnaderna mellan befuktarna H4i och HumidAire 3i?        

Svar: Både H4i och HumidAire 3i är befuktare av hög kvalitet som utformats för att göra din sömnapnébehandling bättre. H4i är dock den nyare och mer avancerade modellen som ger 30 % mer befuktning än HumidAire 3i. H4i rymmer dessutom ytterligare 65 ml vatten för att kunna hantera befuktningsbehoven vid högre flödeshastigheter och tryck.

Båda befuktarna har lättanvända befuktningsinställningar - börja helt enkelt på 3 och justera sedan enligt komfortbehov. De har båda ett snäpplock som är enkelt att använda, installera och fylla på.

Fråga: Hur kan jag se skillnad på H4i och HumidAire 3i?

Svar: H4i-befuktaren har ingen ResMed-logga på frontpanelen, den sitter istället på undersidan av apparaten. H4i har även en större värmeplatta och ett tumgrepp på det rundade locket. HumidAire 3i’s lock sluttar mer och har inget tumgrepp.

Fråga: Kan H4i-befuktarens vattenbehållare användas i HumidAire 3i?

Svar: Ja. H4i-befuktarens vattenbehållare kan användas med HumidAire 3i genom att man byter ut locket och tätningen på ovansidan av 3i mot ett nytt lock och tätning (PN 26953), en H4i-vattenbehållare (PN 26952) och rengöringsplugg (PN 26955). Man kan antingen använda en standardbehållare eller en rengöringsbar H4i-behållare i en HumidAire 3i. Det går dock inte att använda en HumidAire 3i-behållare i en H4i.

Fråga: Får jag bättre befuktningseffekt från min HumidAire 3i om jag använder H4i konverteringssats?

Svar: Befuktningsnivåerna i HumidAire 3i-systemet förblir desamma oavsett om du använder en H4i- eller HumidAire 3i-behållare. Med H4i kan du dock använda den utökade vattenvolymen på 65 ml för behandling vid högre tryck samt bilevelbehandling. H4i-behållare kostar dessutom mindre än HumidAIre 3i-behållare.

Fråga: Kan jag köpa hela H4i-befuktaren separat, eller ingår den endast i ett paket med en flödesgenerator?

Svar: Ja. Du kan köpa hela H4i-befuktningssystemet separat (PN 26940). Det går även att köpa H4i med en "rengöringsbar" vattenbehållare (PN 26950) separat.

Fråga: Vad måste jag köpa för att kunna använda en rengöringsbar H4i-behållare i en HumidAire 3i?

Svar: För att använda rengöringsbara behållare med en HumidAire 3i måste du köpa snäpplocket och tätningen (PN 26953). Den rengöringsbara behållaren kan sedan köpas separat (PN 26958).

Har du en fråga om skillnaderna mellan ResMeds befuktare som inte tagits upp här? Kontakta ResMeds kundtjänst på 1 (800) 424-0737, eller klicka här för att skicka in en fråga.