Befuktare

Befuktare är en grundläggande del av en sömnapnébehandling, då de bidrar till att minska den torrhet och det obehag som vissa patienter upplever under behandlingen. Få svar på frågor om befuktning vid sömnapné här.