Grundläggande information om din behandling | ResMed
Grundläggande information om din behandling
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Hur man kommer igång > Grundläggande information om din behandling

Grundläggande information om din behandling

En översikt av din behandling och tillhörande utrustning

Ditt behandlingssystem består troligen av en mask, slang, behandlingsapparat och befuktare.

Ta en närmare titt på ditt behandlingssystem för att se om du kan identifiera alla delar.

Hur behandlingen fungerar

Din apparat producerar ett reglerat tryckluftflöde vid en inställning som passar just dina behov. Det kontinuerliga luftflödet håller dina luftvägar öppna så att du inte slutar att andas under natten (eller har en ""apné).

Luften transporteras genom slangen och levereras till en mask som sitter runt din näsa och/eller mun, där du andas in luften.

(Obs! Detta är en allmän beskrivning av positivt luftvägstryck för obstruktiv sömnapné (OSA). Lufttransporten sker på samma sätt för andra sjukdomar men syftet är då inte enbart att hålla luftvägen öppen.)

Förutsättningar för en lyckad behandling

Att du vet vad man ska göra (och inte göra) när du installerar och ställer in din utrustning kan vara avgörande för din behandling.  Ta reda på hur du kommer igång på rätt sätt. Installation av utrustning

Masker

De flesta masker hör hemma i en av följande kategorier:

  • Näsmask (täcker näsan)
  • Näskuddemasker (sitter vid näsborrarna)
  • Helmask (täcker munnen och näsan)

Kan du identifiera vilken typ av mask du har?

Hitta rätt mask för dig

Maskventiler

Alla ventilerade masker  har konstruerats med en inbyggd ventil som släpper ut lite av luften så att den utandade koldioxiden inte ansamlas i masken där du riskerar att andas in den på nytt.

Om du håller handen nära ventilen kan du känna luftfläkten. Du får aldrig blockera ventilen på något sätt.

Befuktare

Befuktare bidrar till att motverka några av de biverkningar som ibland förknippas med behandling med positivt luftvägstryck, till exempel:

  • Torr mun och/eller näsa
  • Nästäppa
  • Att du andas genom munnen snarare än genom näsan

Befuktare hjälper genom att de befuktar och värmer upp den luft som strömmar in i masken, så att den är lättare och behagligare att andas in. Om du inte har en befuktare, tala med din vårdgivare om möjligheten att skaffa en.

Information om ResMeds uppvärmda befuktare H5i™

Slang

Slangar finns med olika diameter och längd och kan vara uppvärmda eller ouppvärmda beroende på vilket system du har.

Din slang bör göra det lätt för dig att röra dig fritt i sömnen.  ResMeds SlimLine™-slangär tunn och lätt, vilket ger dig stor rörelsefrihet.

Uppvärmda slangar, som ResMeds ClimateLine™, kan göra det ännu behagligare att använda en befuktare eftersom luften hålls varm när den transporteras från apparaten till masken.

Apparatens filter

Din apparat har ett filter (sitter vanligtvis på apparatens baksida) som måste bytas emellanåt.

Läs din bruksanvisning för information om när och hur du byter filter.

SD-kort

På ditt SD-kort sparas uppgifter om din behandling så att din vårdgivare kan bedöma hur det går för dig, och om behandlingsinställningarna ger dig en effektiv behandling.

Om du har en S9-apparat återfinns SD-kortet precis ovanför filtret.

För alla andra apparater, läs bruksanvisningen eller SD-kortets skyddsfodral för information om hur man sätter in/tar ur SD-kortet.