Fördelar med behandling | ResMed
Fördelar med behandling
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Hur man kommer igång > Fördelar med behandling

Fördelar med behandling

Varför ska jag fortsätta använda min utrustning?

Det är viktigt att fortsätta med behandlingen även om den inledningsvis kan vara svår att vänja sig vid. Så fort du börjar känna av de positiva effekterna kommer du aldrig att blicka tillbaka.

Genom att följa din sömnapnébehandling kan du vara på god väg mot en bättre sömn, bättre relationer och en bättre livskvalitet.

Behandlingen kan också göra att du känner dig piggare vilket kan ge dig motivation att börja motionera. Att gå ner i vikt kan också förbättra dina sömnapnésymptom. 4

Fördelar med sömnapnébehandling inkluderar:

  • Du kan minska risken för följdsjukdomar.1

  • Lindring av de symptom som kännetecknar obehandlad sömnapné, till exempel hjärtklappning, yrsel, svimningsanfall, andfåddhet och bröstsmärtor.2-3

Läs vidare på följande länkar för mer information om fördelar med behandling av andningsinsufficiens som förknippas med andra sjukdomar som OHS, KOL, NMD, bröstkorgsdeformitet, CSR.

Referenser

  1. Babu et al. Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnoea. Arch Intern Med 2005.
  2. Wolk et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease. Circulation 2003.
  3. Buchner et al. Continuous positive airway pressure treatment of mild to moderate obstructive sleep apnoea reduces cardiovascular risk. Am J Respir Crit Care Med 2007.
  4. Romero-Corral A, Caples SM, Lopez-Jimenez F, Somers VK. Interactions between obesity and obstructive sleep apnoea: implications for treatment. Chest. 2010 Mar;137(3):711-9. Vid den tidpunkt då texten skrevs finansierades Dr Romero-Corrals forskarassistenttjänst av American Heart Association. Dr Caples får NIH-stipendiet HL99534. Dr Lopez-Jimenez har tilldelats Clinical Scientist Development Award avAmerican Heart Association. Dr Somers får bidrag i form av NIH-stipendierna HL-65176, HL-73211, och 1UL1 RR024150, samt från Mayo Clinic College of Medicine.