Installation av utrustning | ResMed
Installation av utrustning
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Hur man kommer igång > Installation av utrustning

Installation av utrustning

Hur hänger din utrustning ihop?

Ditt behandlingssystem består troligen av en mask, slang, behandlingsapparat och befuktare.

Ta en närmare titt på ditt behandlingssystem för att se om du kan identifiera alla delar.

Att du vet vad man ska göra (och inte göra) när du installerar och ställer in din utrustning kan vara avgörande för din behandling.

Här följer några råd:

  • Se först till att du placerar din apparat på ett plant, stabilt underlag där den inte riskerar att täckas av böcker eller kläder.
  • Placera den så nära att du når reglagen när du ligger i sängen.
  • Se till att det finns gott om fritt utrymme kring apparaten, och försäkra dig om att den inte placerats för nära en vägg eller ett element.

Din vårdgivare eller utrustningsleverantör bör ha visat dig hur du ansluter apparaten och masken. Om det uppstår problem läser du i bruksanvisningen för din produkt, som innehåller tydliga anvisningar om installation och inställningar.

Du får även gärna kontakta din utrustningsleverantör för användbara tips och råd.