Vänja sig vid behandling | ResMed
Vänja sig vid behandling
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Hur man kommer igång > Vänja sig vid behandling

Vänja sig vid behandling

Hur lång tid kommer det ta att vänja sig vid behandlingsutrustningen?

Det kanske blir mycket lätt för dig att vänja dig vid behandlingen – så är det för vissa. Men oroa dig inte om det tar lite längre tid. Det är normalt.

Att lära sig använda och leva med behandlingsutrustningen handlar om att etablera goda vanor, ha en positiv inställning och övning. Det handlar också om att känna att man har det bekvämt! Vi kommer att visa dig några tips på hur du kan få ut det mesta av din behandling.

Andas mot luftflödet

Först kan det hända att du är väldigt medveten om känslan av luft som strömmar in i strupen. Detta är dock något som går att vänja sig vid - försök att slappna av och andas som du normalt gör när du är vaken.

Öva dig att andas med apparaten under dagen medan du kopplar av eller tittar på TV till exempel. Du behöver inte oroa dig för dina utandningar när du sover – du kommer automatiskt att andas ut mot luftflödet.

Om du fortsätter att ha svårigheter, tala med din vårdgivare eller utrustningsleverantör som eventuellt kommer att föreslå att du använder:

  • en ResMed-apparat med rampfunktion, som innebär en mjukstart på behandlingen i och med att apparattrycket kan ställas in på ett lägre tryck och sedan över max 45 minuter trappas upp till det ordinerade behandlingstrycket.
  • en ResMed-apparat med en SmartStart™-funktion som gör det möjligt för dig att starta behandlingen genom att andas in istället för att trycka på startknappen. Detta gör att du gradvis kan komma in i behandlingen och vänja dig vid att andas med masken på.
  • en ResMed-apparat med funktionen EPR™ (trycklättnad vid utandning), som sänker trycket en aning när du andas ut, så att andningen känns mjukare och naturligare.
  • en ResMed AutoSet™ -apparat, som automatiskt justerar det tryck som levereras till dig under natten, så att trycket ökas först när du behöver det.

Hur mycket ljud ska mitt system ge ifrån sig?

Behandlingen ska inte höras mer än en viskning – du ska ju faktiskt sova!

Om din utrustning låter mycket kan det bero på att vissa av delarna inte är ordentligt anslutna, så att luft läcker ut.

Du kan vanligtvis lista ut var ljudet/läckan kommer ifrån: apparaten, befuktaren, slangen eller masken.

Kontrollera att allt är korrekt anslutet och lyssna sedan om ljudet har förändrats.

Se maskens bruksanvisning för tillpassningsanvisningar.  

Ta en ny titt på masktillpassningsriktlinjerna här. 

När bör man söka hjälp?

Om du har en tätslutande mask och har använt behandlingsutrustningen kontinuerligt bör du känna positiva effekter av behandlingen.

Om inte, kontakta din vårdgivare för ett besök om:

  • dina symptom kvarstår
  • du känner dig sämre än när du började
  • du fortfarande tycker att det är svårt att andas ut mot luftflödet
  • du känner att behandlingen inte fungerar.