Hur man kommer igång

Din patient har diagnostiserats med sömnapné. Vad händer nu? I ResMeds hjälpbibliotek för patienter hittar du svar på frågor om hur man kommer igång med sömnapnébehandlingen.

Installation av utrustning

Installation av utrustning

Att känna till hur man installerar sitt behandlingssystem kan ha en avgörande inverkan på behandlingen. Vi kan hjälpa dig att komma igång.

Använda en befuktare

Ta reda på hur en befuktare kan ge din patient ökad behandlingskomfort och en positivare behandlingserfarenhet.

Fördelar med behandling

Fördelar med behandling

Genom att följa behandlingen är du på god väg mot en bättre hälsa.

Vänja sig vid behandling

Små justeringar kan göra stor skillnad för din behandling. Här följer några tips som kan hjälpa dig att vänja dig vid behandlingen.

Vänja sig vid behandling

Vänja sig vid behandling

Små justeringar kan göra stor skillnad för din behandling. Här följer några tips som kan hjälpa dig att vänja dig vid behandlingen.

Registrera din produkt

Registrera din produkt

Registrera din ResMed-produkt här.

Ha en positiv inställning

Att starta behandling kan kännas lite skrämmande till att börja med. Läs våra användbara tips om hur man hanterar destruktiva tankar och beteenden, och istället vidtar positiva åtgärder under behandlingen.

Ha en positiv inställning

Ha en positiv inställning

Att starta behandling kan kännas lite skrämmande till att börja med. Läs våra användbara tips om hur man hanterar destruktiva tankar och beteenden, och istället vidtar positiva åtgärder under behandlingen.

Att hitta rätt CPAP-mask

Precis som människors ansikten finns våra masker i olika former och storlekar. ResMed kan hjälpa dig att hitta en mask som passar ditt ansikte och din livsstil.

Grundläggande information om din behandling

Få praktisk information om alla aspekter av din behandling och utrustning.

Grundläggande information om din behandling

Grundläggande information om din behandling

Få praktisk information om alla aspekter av din behandling och utrustning.