Vanliga frågor om datakort för apparater | ResMed
Vanliga frågor om behandlingsdatakort
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Apparater > Vanliga frågor om behandlingsdatakort

Vanliga frågor om behandlingsdatakort

Har du frågor om apparatdatakort och om vilka SD-kort som kan användas med din apparat? Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om apparatdata.

Fråga: Vilka SD-kort kan användas med S9™-behandlingsapparater?

Svar: De SD-kort vi rekommenderar är de som levereras av ResMed tillsammans med S9-apparaten, eller finns tillgängliga som tillbehör.

Fråga: Varför rekommenderar ni endast SD-kort som levereras av ResMed?

Svar: De SD-kort som tillhandahålls av ResMed bör användas för att uppfylla säkerhetsstandarder (t.ex. IEC 60601-1). Elsäkerhetsmyndigheter har fastställt att det måste finnas ett visst avstånd mellan SD-kortets åtkomliga delar och de elektroniska delarna inuti kortet när det används med S9-apparater. ResMed har valt ut flera SD-kort som uppfyller kraven i gällande säkerhetsstandarder och som antingen medföljer behandlingsapparaten eller finns som tillbehör. Alla SD-kort på marknaden uppfyller inte avståndskraven, och alla har inte testats och bekräftats fungera med S9-apparater.

Fråga: Hur mycket lagringsutrymme tar S9-behandlingsapparater i anspråk på SD-kortet?

Svar: Det varierar beroende på kortets storlek. Ett SD-kort på 1GB kan enkelt lagra 365 dagars användningsdata, 30 dagars detaljerade data och sju dagars högupplösta data.

Fråga: Kan jag använda miniSD- eller microSD-kort med min S9-apparat?

Svar: Nej. Även om dessa SD-kort skulle kunna fungera med en S9-apparat ihop med en adapter, har de inte bevisats uppfylla säkerhetskraven för elektrisk utrustning för medicinskt bruk (IEC 60601-1) för denna behandlingsapparat. Med anledning av detta avråder ResMed från användning av dessa SD-kort.

Fråga: Kan jag använda SDHC-, mini SDHC-, micro SDHC-, eller SDXC-kort med S9-behandlingsapparater?

Svar: Nej. SDHC-kort (Secure Digital High Capacity), liksom SDHC- och SDXC-kort av mini- och microtyp, fungerar inte ihop med S9-apparater.

Fråga: Vilka SD-hastighetsklasser fungerar med S9-apparater?

Svar: SD-kortets hastighetsklass finns utmärkt på de flesta SD-kort. Klass 2 har en garanterad överföringshastighet på 2MB per sekund, medan klass 4 har 4MB, och klass 6 ger 6MB. Observera att även om S9-apparater är kompatibla med SD-kort med dessa hastigheter bör man endast använda de SD-kort som tillhandahålls av ResMed.

Har du någon fråga om apparatdata som inte tagits upp här? Kontakta ResMeds kundtjänst på 1 (800) 424-0737, eller  klicka här för att skicka in en fråga.