S9TM Auto 25

  • S9TM Auto 25 är en självreglerande bilevelapparat för bekväm behandling av OSA-patienter som kan behöva högre tryckstöd. V-Auto-algoritmen, som baseras på förbättrade AutoSetTM, anpassar sig till grundtrycket så att andningen känns mer naturlig och bekväm.

    S9 Auto 25 har också en fast bilevel-behandlingsfunktion för dem som kan tolerera den inställda EPAP-nivån. Apparaten går snabbt och enkelt att installera vilket leder till färre återbesök och kortare installationstid. Tack vare avancerade kliniska funktioner och alternativ för patienthantering kan du säkerställa effektiv behandling för många olika patienter.

Viktiga funktioner

  • Innehåller förbättrad Vsync-teknik som kompenserar läckage för utmärkt synkronisering mellan patient och ventilator, samt funktionen TiControl (Ti Max/Min) för hantering av individuella andningsbesvär.
  • Easy-Breathe-motorn är tyst som en viskning, vilket skapar en tyst och rofylld sovmiljö för patienten och hans/hennes sängkamrat.
  • Tillvalsalternativet H5i™ uppvärmd befuktare med Climate Control upprätthåller idealiska befuktnings- och temperaturinställningar i förhållande till realtidsmiljön. Detta bidrar till att skydda patienterna från kondens samtidigt som det lindrar biverkningar som hals- och muntorrhet.
  • Easy-Breathe-tekniken följer patientens naturliga in- och utandningsmönster vilket resulterar i en verkligt behaglig andningsupplevelse.
  • Användarvänliga reglage, ett intuitivt gränssnitt och en ljusstark LCD-skärm vägleder patienterna genom installationsprocessen och gör det enkelt att navigera i menyer samt anpassa inställningar.

Beställa produkt