LumisTM 150 VPAP ST hjälp

  • Tack vare ResMed är dina patienter inte längre ensamma under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under resans gång, så att de kan få ut det mesta av sin sömnapnébehandling.

    Produkt Artikelnummer
    Lumis 150 VPAP ST with HumidAir heated humidifier and ClimateLineAir Oxy tube 28114
    Lumis 150 VPAP ST 28115

Lumis 150 VPAP ST - nedladdningsbara filer

Dokument