LumisTM 100 VPAP S hjälp

  • Tack vare ResMed är dina patienter inte längre ensamma under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under resans gång, så att de kan få ut det mesta av sin sömnapnébehandling.

    Produkt Artikelnummer
    Lumis 100 VPAP S with HumidAir™ heated humidifier and ClimateLineAir™ Oxy tube 28003
    Lumis 100 VPAP S 28004