Vanliga frågor om hur man hjälper patienter att använda en behandlingsapparat| ResMed
Hur man hjälper patienter att använda en behandlingsapparat
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Apparater > Hur man hjälper patienter att använda en behandlingsapparat

Hur man hjälper patienter att använda en behandlingsapparat: Vanliga frågor

Att vänja sig vid sin behandlingsapparat är en oerhört viktig fas i patientens sömnapnébehandling. Oavsett om deras behandling involverar kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP), automatiskt positivt luftvägstryck (APAP), eller bilevelbehandling har de förmodligen frågor om hur de anpassar sig till behandlingen. Nedan följer svaren på några vanliga frågor.

Varför stängs patientens behandlingsapparat av på natten?

Detta kan bero på flera olika saker. Följande förslag kan hjälpa dig att identifiera och lösa problemet:

 • Kontrollera att patientens apparat är påslagen och att masken har justerats på rätt sätt. Om du inte är säker på hur du justerar patientens mask kan du ha hjälp av våra vanliga frågor om masktillpassning. Om patientens mask läcker mycket och funktionen SmartStart/stop är aktiverad kan det faktiskt vara så att apparaten stängs av automatiskt på grund av läckaget.
 • Kontrollera att elkontakten är helt och korrekt insatt i apparaten. När den har kopplats in på rätt sätt tänds strömknappen.
 • Se till att inga filtar eller andra föremål täcker strömförsörjningsenheten eller apparaten.
 • Kontrollera att filtret inte är blockerat. Om så är fallet ska filtret bytas ut.
 • För S9-apparater, kontrollera att behandlingsapparatens lock har stängts ordentligt. Om din patient använder en befuktare, se även till att befuktarlocket är stängt och att befuktarens vattenbehållare är helt insatt.
 • Se till att patienten inte använder start-/stoppknappen för att tända LCD-skärmen under natten, eftersom behandlingen då avbryts.
 • Kontrollera om det finns något meddelande på skärmen. Om ett meddelande visas, följ anvisningarna för att ta bort det.
 • Försök att koppla ur apparaten och sedan koppla in den igen.
 • Då och då kan strömavbrott inträffa, vilket leder till att apparaten stängs av. Be din patient att kontrollera om andra apparater (t.ex. väckarklocka) har stängts av vid samma tid.
 • Om din patient använder en aktiverad behandlingsapparat av typen AirSenseTM 10 eller AirCurveTM 10 hittar du användbar information på AirViewTM Remote Assist som hjälper dig att göra en felsökning på distans.

Min patient får torr hals eller nästäppa när han/hon använder sin apparat. Vad kan man göra åt det?

Vi föreslår att du provar följande lösningar:

 • Befuktare. När man använder en PAP-apparat eller andra behandlingsapparater för sömnapné kan det ibland orsaka uttorkning eller tilltäppthet i hals, näsa och mun. Detta beror på att luftflödet som genereras av maskinen ofta är större än den volym som patientens kropp är van att befukta på egen hand. Befuktare och uppvärmda slangar kan öka fuktighetsnivån i den luft patienten andas in, vilket kan bidra till att lindra symptomen och göra behandlingen behagligare.
 • Avsvällande medicin för näsan. Näsallergier och nästäppa kan leda till att patienten andas genom munnen under natten. Detta leder till torrhet i hals och mun och kan ha negativ inverkan på patientens sömnapnébehandling. Avsvällande medicin för näsan eller antihistaminer kan hjälpa till att lindra problemet.
 • Hakband. Om din patient upplever torrhet i näsa och mun under sin sömnapnébehandling kan det bero på att han/hon öppnar munnen i sömnen. Ett hakband löser problemet genom att hålla munnen stängd medan patienten sover.
 • Helmask. Kronisk allergisk rinit eller andra näsproblem som t.ex. sned nässkiljevägg, kan göra det svårt att andas genom näsan. En helmask, som säkerställer att patienter tillgodogörs behandlingen oavsett om de andas genom näsan eller munnen, kan vara svaret.

Min patient har svårt att somna när han/hon använder sin behandlingsapparat. Vilken lösning kan jag föreslå?

Vi rekommenderar att du provar följande lösningar med din patient:

 • ""Ramp-funktion. Rampfunktionen är konstruerad för att göra behandling mer behaglig. Den ger din patient en mjukstart på behandlingen genom att apparaten startar vid ett lågt tryck och därefter långsamt trappas upp tills den når det ordinerade behandlingstrycket över en tid på max 45 minuter. Genom att använda rampfunktionen tar det längre tid för maskinen att nå det ordinerade behandlingstrycket och patienten har längre tid på sig att somna bekvämt. På ResMeds nya behandlingsapparater AirSense 10 rekommenderar vi att du använder funktionen AutoRamp som automatiskt känner av när patienten somnar och ökar trycket så fort det har skett.
 • En APAP-apparat. Om trycket för din patient måste varieras under natten kan en av ResMeds AutoSet™-behandlingsapparater vara ett bra alternativ. Dessa apparater justerar automatiskt trycket under natten enligt patientens unika andningsbehov.
 • EPR-funktionen. ResMeds behandlingsapparater har en EPR-funktion som ger trycklättnad när patienten andas ut. Det kan göra att andningen känns mer naturlig och bekväm.
 • Tålamod: påminn din patient om att det tar tid att vänja sig vid behandlingen! För de flesta tar det ett tag att känna sig bekväma med att använda en PAP-maskin och mask varje natt. Vissa patienter tycker att det hjälper att ha på sig masken med behandlingsapparaten igång under dagen, t.ex. när de tittar på TV, för att vänja sig vid den.

Min patient har problem med uppsvälldhet. Vad rekommenderar ni?

Vissa upplever att de känner sig uppsvällda när de använder en PAP-apparat, i synnerhet när de först inleder behandlingen. Om din patient lider av uppsvälldhet föreslår vi att ni provar följande lösningar:

 • Försök undvika att svälja luft. Om patienten precis har påbörjat sin sömnapnébehandling kan det hända att han/hon sväljer luft snarare än att andas normalt. Att svälja luft kan orsaka uppsvälldhet. Din patient bör försöka att andas så normalt som möjligt när han/hon använder sin behandlingsapparat.
 • Prova att använda en APAP-apparat (automatiskt positivt luftvägstryck). Om trycket för din patient måste varieras under natten kan en av ResMeds AutoSet™-behandlingsapparater vara ett bra alternativ. Dessa apparater justerar automatiskt trycket under natten enligt patientens unika andningsmönster. Genom att tillföra ett lägre tryck när patienten behöver det kan en AutoSet-maskin bidra till att han/hon känner sig mindre uppsvälld.

Var bör min patient placera apparaten?

Din patient bör placera sin apparat på ett stabilt nattduksbord. Den får inte placeras i en byrålåda eller på golvet när den används. Området kring apparaten måste vara torrt och rent samt fritt från sängkläder, kläder eller andra saker som kan blockera inloppet eller täcka över strömförsörjningsenheten.

Hur ofta bör jag byta ut filtret i min patients apparat?

Under normala förhållanden rekommenderar vi att man byter ut ett filter av standardtyp, eller ett hypoallergeniskt filter, minst var sjätte månad. Luftfiltret bör omedelbart bytas ut om det uppstår skador och revor, eller om det täpps till av damm eller smuts.

Min patient vill stänga av apparaten helt för att spara ström. Är detta rekommenderat?

Energisparläget har konstruerats för att sänka elförbrukningen. Det aktiveras genom att man trycker in start/stopp-knappen i 3 sekunder. Om patienten ändå vill koppla ur apparaten rekommenderar vi att man väntar minst 2 minuter efter avslutad behandling.

Om du använder telemonitorering för att följa patientens behandlingsdata måste apparaten vara påslagen så att data kan skickas.

Har du en fråga om hur man hjälper sin patient att vänja sig vid behandlingen som inte tagits upp här? Klicka här för att skicka in en fråga.