Vanliga frågor om datakort för behandling | ResMed
Apparater och SD-kort
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Apparater > Apparater och SD-kort

Apparater och SD-kort: Vanliga frågor

Har dina patienter frågor om det datakort som används i deras behandlingsapparater? Här hittar du svaren på vanliga frågor om data från apparater.

Vilka SD-kort kan användas med ResMeds sömnbehandlingsapparater (S9TM, AirSenseTM 10, AirCurveTM 10)?

Vi rekommenderar att man använder de SD-kort (SD=Secure Digital) som medföljer den sömnbehandlingsapparat du erhållit från utrustningsleverantören.

Varför rekommenderar ni endast de SD-kort som tillhandahålls av ResMed?

Du bör använda ett SD-kort från ResMed eftersom dessa har bekräftats uppfylla gällande säkerhetsstandarder. 

ResMed har valt ut flera SD-kort som uppfyller kraven i gällande säkerhetsstandarder (t.ex. IEC 60601-1) och som antingen medföljer behandlingsapparaten eller finns som tillbehör. Alla SD-kort på marknaden uppfyller inte säkerhetskraven, och alla har inte testats och bekräftats fungera med S9-apparater.

Hur mycket lagringsutrymme tar ResMeds sömnbehandlingsapparater i anspråk på SD-kortet?

Det varierar beroende på vilken sömnbehandlingsapparat det handlar om. På en S9-apparat kan till exempel ett SD-kort på 1GB enkelt lagra 365 dagars användningsdata, 30 dagars detaljerade data och sju dagars högupplösta data. På alla AirSense 10- eller AirCurve 10-apparater kan du få upp till 365 dagars användningsdata och 30 dagars detaljerade och högupplösta data.

Kan mina patienter använda miniSD- eller microSD-kort med sina apparater?

Nej. Dessa SD-kort skulle kunna fungera med patientens apparat om de används ihop med en adapter, men de har inte bevisats uppfylla säkerhetskraven för elektrisk utrustning för medicinskt bruk (IEC 60601-1) för denna behandlingsapparat. Med anledning av detta avråder ResMed från användning av dessa SD-kort.

Kan mina patienter använda SDHC-, mini SDHC-, micro SDHC-, eller SDXC-kort med sina behandlingsapparater?

Nej. SDHC-kort (Secure Digital High Capacity), liksom SDHC- och SDXC-kort av mini- och microtyp, fungerar inte ihop med ResMeds sömnbehandlingsapparater.

Vilka SD-hastighetsklasser fungerar med S9-apparater?

SD-kortets hastighetsklass finns utmärkt på de flesta SD-kort. Klass 2 har en garanterad överföringshastighet på 2MB per sekund, medan klass 4 har 4MB, och klass 6 ger 6MB. Observera att även om S9-apparater är kompatibla med SD-kort med dessa hastigheter bör man endast använda de SD-kort som tillhandahålls av ResMed.

Vilket är det rekommenderade sättet att ta ur ett SD-kort och sätta i ett nytt?

På behandlingsapparaterna AirSense 10 och AirCurve 10, måste man öppna SD-kortskyddet för att få åtkomst till SD-kortet. Man tar ur SD-kortet genom att först trycka in det så att det frigörs och sedan dra ut det. För att sätta in SD-kortet trycker man in det tills man hör ett klick. Vi rekommenderar att du sätter in SD-kortet med apparaten avstängd. Det går även att sätta in SD-kortet när apparaten är ansluten till ström men inte tillför behandling. Om man måste ta ur kortet för att kontrollera data ska man vänta minst två minuter efter att behandlingen har avslutats innan man drar ut SD-kortet ur apparaten.

På alla AirSense 10 och AirCurve 10 finns det en LED-lampa bredvid SD-kortsöppningen som anger när man kan ta ur SD-kortet och inte. När LED-lampan blinkar måste du vänta tills apparaten har slutat använda SD-kortet. När LED-lampan har släckts kan du säkert ta ur SD-kortet.

Ett av följande meddelanden visas på min patients S9-skärm: “Ogiltigt SD-kort, radera kortdata? Yes/No” (Ogiltigt SD-kort, radera kortdata? Ja/Nej) eller, “Data rewriting to SD Card, press yes to continue” (Data skrivs över till SD-kortet, tryck ja för att fortsätta). Vad ska man göra?

I det här specifika fallet innehåller SD-kortet oläsbara filer. Om du vrider på reglaget och väljer "Ja" kommer sammanfattningsdata för behandlingen att skrivas över till SD-kortet. Om detta meddelande visas regelbundet, se till att patienten inte använder kortet i någon annan datorenhet (t.ex. laptop eller kamera). Se även till att patienten inte kopplar ur apparaten för snart efter att behandlingen har avslutats (din patient bör vänta minst två minuter innan han/hon kopplar ur apparaten).