Rengöring av apparater för sömnapnébehandling | ResMed
Rengöring av apparater
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Apparater > Rengöring av apparater

Rengöring av apparater

Varje månad rekommenderar vi att man kopplar ur behandlingsapparaten och torkar av utsidan med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik att använda vatten i områden med elektriska delar.

Din patients apparat måste underhållas väl för att konstant kunna leverera en effektiv behandling. Ett tilltäppt luftfilter kan påverka det tryck som tillförs i patientens mask under natten. Det är därför viktigt för dina patienter att regelbundet kontrollera att det inte förekommer några hål eller damm på luftfiltret.

För information om hur man rengör apparattillbehör, se hjälpsidan för rengöring av tillbehör.

Även befuktare måste rengöras regelbundet för att förhindra att avlagringar byggs upp. Mer information om rengöring av befuktare.