AirSenseTM 10 AutoSetTM for Her hjälp

  • Tack vare ResMed är dina patienter inte längre ensamma under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under resans gång, så att de kan få ut det mesta av sin sömnapnébehandling.

    Produkt Artikelnummer
    AirSense 10 AutoSet for Her with HumidAir heated humidifier and ClimateLineAir tube 37260