AirMini™ product page B2B
Produktsida för AirMini B2B
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Apparater > Produktsida för AirMini B2B

Support

Daglig rengöring

 

För N20-användare
Obs! HumidX/HumidX Plus får inte tvättas eller fuktas. När enheten inte användas ska den förvaras på en ren och torr plats.

 

 1. Rengör och kontrollera N20-anslutningen manuellt varje dag. Den får aldrig rengöras i disk- eller tvättmaskin.
 2. Ta ur HumidX innan du fortsätter med rengöringen.
 3. Tvätta anslutningen med varmt vatten (cirka 30 °C) och mild, flytande tvål.
 4. Rengör anslutningen med en mjuk borste, och var särskilt noga med ventilhålen på insidan.
 5. Skölj noggrant under rinnande vatten och skaka sedan anslutningen för att få ut allt överflödigt vatten.
 6. Låt lufttorka på en plats utan direkt solljus. Kontrollera att det inte finns smuts eller damm på enheten innan den används igen.

 

För F20-användare

 

 1. Rengör och kontrollera F20-anslutningen manuellt varje dag. Den får aldrig rengöras i disk- eller tvättmaskin.
 2. Tvätta anslutningen med varmt vatten (cirka 30 °C) och mild, flytande tvål.
 3. Rengör anslutningen med en mjuk borste, och var särskilt noga med ventilhålen på utsidan.
 4. Skölj noggrant under rinnande vatten och skaka sedan anslutningen för att få ut allt överflödigt vatten.
 5. Låt lufttorka på en plats utan direkt solljus. Kontrollera att det inte finns smuts eller damm på enheten innan den används igen.

 

För dig som använder P10 för AirMini

 

 1. Ta isär maskens huvuddelar: näskuddarna, ramen och maskslangen.
 2. Ta ur HumidX innan du fortsätter med rengöringen.
 3. Gnugga varje del försiktigt med varmt vatten (cirka 30 °C) och mild, flytande tvål tills den är ren. Var särskilt noga med kuddarna och dess små öppningar.
 4. Skölj delarna noggrant under rinnande vatten och låt dem lufttorka, men inte i direkt solljus.

Rengöring varje vecka

 

AirMini-slang

 

 1. Rengör och kontrollera AirMini-slangen manuellt varje vecka. Slangen får aldrig rengöras i disk- eller tvättmaskin.
 2. Lossa slangen från ActiveAir-ventilanslutningen.
 3. Blötlägg och tvätta slangen med varmt vatten (cirka 30 °C) och mild, flytande tvål.
 4. Skölj slangens in- och utsida noggrant under rinnande vatten.
 5. Häng upp slangen så att den kan lufttorka utan direkt solljus, och så att vatten kan rinna ur båda ändarna.
 6. Rengör AirMini genom att torka av hela apparatens utsida noggrant med en torr trasa.

Demontering

 

För N20-användare

 

 1. Ta loss anslutningen från masken genom att trycka på sidoknapparna och dra bort den.
 2. Lossa ventilmodulen från AirMini-slangen genom att vrida loss dem från varann.
 3. Lossa ventilmodulen från maskslangen genom att vrida loss dem från varann.
 4. Om du har använt en HumidX- eller HumidX Plus-enhet tar du ut den från ventilmodulen.

 

För F20-användare

 1. Ta loss anslutningen från masken genom att trycka på sidoknapparna och dra bort den.
 2. Lossa F20-anslutningen från AirMini-slangen genom att vrida loss dem från varann.

 

För P10-användare

 1. Lossa ventilmodulen från AirMini-slangen genom att vrida loss dem från varann.
 2. Lossa ventilmodulen från maskslangen genom att vrida loss dem från varann.
 3. Om du har använt en HumidX- eller HumidX Plus-enhet tar du ut den från ventilmodulen.

 

AirMini

 1. Lossa AirMini-slangen genom att trycka på sidan av den grå manschetten och dra bort den.
 2. Koppla ur strömförsörjningsenheten från nätuttaget och apparaten.

Populära tillbehör

HumidX-system

HumidX och HumidX Plus är HME-filter (filter för utbyte av fukt och värme) som har utformats särskilt för AirMini, för att ge bekväm och effektiv befuktning.

Köp nu

AirMini-monteringssystem

ResMeds monteringssystem gör att AirMini-apparaten kan fästas på många olika typer av platser, till exempel sängramen, nattduksbordet, väggen eller i stolsfickan när du flyger.

Köp nu

AirMini™-transportväska

Med AirMini-transportväskan kan du fortsätta din sömnbehandling även när du reser. Den är liten och kompakt och rymmer hela lösningen, så du kan ta med dig den vart du vill.

Köp nu

FAQ

 • Varför har AirMini-slangen en annan typ av anslutningar?

  AirMini-slangen har unika egenutvecklade anslutningar som är anpassade för AirMini-apparaten. Kompatibla masker är AirFit 20-serien samt AirFit P10 för AirMini. Den här luftslangen och anslutningarna gör att ny teknik kan användas för CPAP-behandling, till exempel ActiveAir-ventilen, HumidX-enheter för befuktning utan vatten och AirMini-apparaten i miniformat, samtidigt som ResMeds höga standarder för effektiv behandling upprätthålls. AirMini-slangen gör det enkelt att övergå från behandling med AirSense eller andra CPAP-system till AirMini-systemet, tack vare de små och lättanvända maskanslutningarna som är kompatibla med de senaste maskerna från ResMed.

 • Hur fungerar ActiveAir-tekniken?

  Masker innefattar vanligtvis en ventil som består av en eller flera fasta öppningar där utandningsgaser elimineras före nästa inandning. Ventilen minimerar återinandningen av koldioxid och upprätthåller tillräckligt ventilflöde vid lägsta möjliga PAP-tryck, och flödet ökar vid högre tryck. Ett högre ventilflöde än det flöde som upprätthålls vid det lägsta PAP-trycket ger dock inga ytterligare fördelar. ActiveAir-tekniken innebär att ventilen innehåller ett tryckaktiverat silikonmembran som anpassas efter CPAP-trycket. När trycket i masken ökar sänker ActiveAir ventilflödet till den nivå där koldioxidtransporten från systemet fortfarande fungerar, samtidigt som tekniken minskar det lägre generella utflödet som behövs för högre tryckinställningar i AirMini-apparaten.

 • Varför har ni ändrat ventilens placering?

  Ventilen flyttades för att göra det möjligt att placera HumidX mellan patienten/masken och ventilen. Detta krävs för att den passiva befuktaren (HumidX) ska fungera korrekt, genom att värme och fukt fångas upp från patientens utandningsluft i stället för att försvinna ut genom ventilen.

 • Hur fungerar HumidX?

  Tillvalet HumidX är integrerat i AirMini-slangen, och utandningsluften passerar genom HumidX-enheten innan den når maskventilen. Detta innebär att värme och fukt från utandningsluften tas tillvara och återförs till patienten vid nästa inandning. HumidX-tekniken för befuktning liknar näsans naturliga processer, och den bevarar fukten i luftvägarna bättre under CPAP-behandlingen. Mekanismen för att tillvarata fukten från utandningsluften innan den släpps ut genom maskventilen har utformats för att förbättra användbarheten och andningskomforten.

 • Hur ofta ska HumidX-enheten bytas ut?

  HumidX-enheten måste bytas ut 30 dagar efter att förpackningen öppnades. HumidX-enheten måste alltid bytas ut efter 30 dagar, även om den inte har använts varje dag. Livslängden för HumidX bygger på hur många dagar som gått efter att förpackningen öppnas, inte hur många dagar den har använts.

 • Vad händer om en HumidX-enhet används längre än 30 dagar?

  ResMed rekommenderar inte att HumidX-enheten används under längre tid än 30 dagar. HumidX har testats för användning under längre tid än den angivna livslängden, men ResMed garanterar endast säker användning i maximalt 30 dagar. Om en HumidX-enhet används i mer än 30 dagar kan den bli smutsig och befuktningsprestanda och andningskomfort kan försämras, så att det blir mindre säkert och effektivt att använda AirMini. HumidX-enheten och de andra komponenterna i AirMini-systemet måste underhållas regelbundet i enlighet med bruksanvisningen.

 • Vilka inbyggda behandlingsfunktioner finns det i AirMini?

  AirMini innefattar samma behandlingsfunktioner som AirSense 10 AutoSet for Her, inklusive: • CPAP • AutoSet (med funktionen Response som tillval) • AutoSet for Her Till skillnad från AirSense 10 AutoSet ingår samtliga tre behandlingsfunktioner i varje enskild AirMini-apparat.

 • Varför finns det inget användargränssnitt?

  AirMini har designats för att både vara enkel och kunna ge en mer mångfasetterad upplevelse, beroende på vad patienten föredrar. Därför utformade vi AirMini-apparaten med en enda knapp, för enkelhetens skull, och kompletterade med en app som ger patienten fler möjligheter att anpassa behandlingen.

 • Varför är bara vissa masker kompatibla med AirMini?

  ActiveAir- och HumidX-teknikerna i AirMini-systemet är det som gör AirMini till världens minsta CPAP-apparat som samtidigt upprätthåller ResMeds höga standarder för effektiv behandling. Detta medförde ett behov av nya masker som var specifikt utformade för att fungera med AirMini och de här innovativa teknikerna.

 • Hur gör jag för att parkoppla AirMini-apparaten med en smartphone eller surfplatta?

  Innan du kopplar AirMini-apparaten till en smartphone eller surfplatta ska du se till att den senaste versionen av AirMini-appen är installerad på telefonen eller plattan. Annars hämtar du AirMini-appen från App Store™ eller Google Play™. 1. Kontrollera att AirMini-apparaten har konfigurerats korrekt och är ansluten till ett eluttag. Mer information om hur du konfigurerar apparaten finns i bruksanvisningen. 2. Aktivera Bluetooth® på smartphonen eller surfplattan. Instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth® finns i bruksanvisningen för telefonen eller plattan. 3. När du öppnar AirMini-appen för första gången uppmanas du att godkänna användningen av cookies samt ResMeds användningsvillkor och sekretesspolicy. Markera rutan på välkomstskärmen och tryck sedan på Continue (Fortsätt). 4. Tryck på Bluetooth®-knappen på AirMini-apparaten när du uppmanas att göra det i AirMini-appen. När indikatorn på AirMini-apparaten blinkar med blått ljus är Bluetooth® aktiverat och du kan upprätta anslutningen. 5. Tryck på Connect (Anslut) på smartphonen eller surfplattan. När AirMini-apparaten upptäcks visas dess namn, ”ResMedXXXXXX”, i listan med valbara tillbehör. 6. Välj apparatens namn i listan för att ansluta till den. 7. Den första gången du parkopplar AirMini-apparaten med en smartphone eller surfplatta måste du autentisera den. När autentiseringsskärmen visas i AirMini-appen börjar du med att trycka på Scan code (Skanna kod). I AirMini-appen uppmanas du nu att tillåta att telefonens eller plattans kamera används, och att rikta kameran mot apparatens QR-kod. Obs! QR-koden sitter på baksidan av AirMini-apparaten. Du kan också autentisera apparaten genom att ange den fyrsiffriga koden som finns på baksidan av apparaten. 8. Tryck på Continue (Fortsätt). När anslutningen har upprättats visas en Bluetooth®-anslutningsikon i det övre högra hörnet i AirMini-appen. Kom ihåg: • AirMini förblir påslagen i standby-läge så länge som den är ansluten till ett eluttag. • Om AirMini-apparaten är ansluten till ett eluttag och Bluetooth® är aktiverat på smartphonen eller surfplattan upprättas en anslutning automatiskt så snart AirMini och telefonen eller plattan är i närheten av varandra. • Du bör endast parkoppla en smartphone eller surfplatta med en apparat åt gången.

Inspektion och byte av delar

 

För F20-användare

 

 1. Kontrollera F20-anslutningen dagligen för att se om det finns tecken på skador eller om damm eller smuts har täppt till den.
 2. Anslutningen bör bytas ut åtminstone var sjätte månad, eller oftare vid tecken på skada.

 

För N20-användare

 

 1. Kontrollera N20-anslutningen dagligen för att se om det finns tecken på skador eller om damm eller smuts har täppt till den.
 2. Anslutningen bör bytas ut åtminstone var sjätte månad, eller oftare vid tecken på skada.

 

AirMini-slang

 

 1. Kontrollera AirMini-slangen dagligen för att upptäcka eventuella hål, revor eller sprickor.
 2. Slangen bör bytas ut åtminstone var sjätte månad, eller oftare vid tecken på skada.

 

AirMini-luftfilter

 

 1. Kontrollera att AirMini-luftfiltret inte har hål, revor eller sprickor och att det inte är tilltäppt av damm eller smuts.
 2. Luftfiltret bör bytas ut åtminstone var sjätte månad, eller oftare vid tecken på skada. Filtret kan inte tvättas.
 3. Byt luftfiltret genom att dra av filterlocket, ta ut det gamla filtret och sätta i ett nytt.
 4. Sätt tillbaka filterlocket igen, och kontrollera alltid att det sitter ordentligt så att vatten och damm inte kommer in i apparaten.

 

HumidX och HumidX Plus

 

 1. Kontrollera HumidX- eller HumidX Plus-enheten dagligen för att se om det finns tecken på skador eller om damm eller smuts har täppt till den. Enheten kan inte tvättas.
 2. HumidX- och HumidX Plus-enheter måste bytas ut inom 30 dagar efter att förpackningen öppnats, eller tidigare om det finns tecken på skada.

Befuktning

 

 1. Sätt i en HumidX-/HumidX Plus-enhet (tillval) i en N20 eller AirFit P10 för AirMini genom att försiktigt vrida upp anslutningen.
 2. Ta tag i kanterna på HumidX-/HumidX Plus-enheten, med den blå/grå sidan vänd nedåt mot slangen, och sätt i den.
 3. Stäng anslutningen genom att vrida tillbaka den tills den låses på plats.
 4. HumidX- och HumidX Plus-enheter måste bytas ut och kasseras inom 30 dagar efter att HumidX-/HumidX Plus-förpackningen öppnats.

Populära tillbehör

HumidX-system

HumidX och HumidX Plus är HME-filter (filter för utbyte av fukt och värme) som har utformats särskilt för AirMini, för att ge bekväm och effektiv befuktning.

Köp nu

AirMini-monteringssystem

ResMeds monteringssystem gör att AirMini-apparaten kan fästas på många olika typer av platser, till exempel sängramen, nattduksbordet, väggen eller i stolsfickan när du flyger.

Köp nu

AirMini™-transportväska

Med AirMini-transportväskan kan du fortsätta din sömnbehandling även när du reser. Den är liten och kompakt och rymmer hela lösningen, så du kan ta med dig den vart du vill.

Köp nu

FAQ

 • Varför har AirMini-slangen en annan typ av anslutningar?

  AirMini-slangen har unika egenutvecklade anslutningar som är anpassade för AirMini-apparaten. Kompatibla masker är AirFit 20-serien samt AirFit P10 för AirMini. Den här luftslangen och anslutningarna gör att ny teknik kan användas för CPAP-behandling, till exempel ActiveAir-ventilen, HumidX-enheter för befuktning utan vatten och AirMini-apparaten i miniformat, samtidigt som ResMeds höga standarder för effektiv behandling upprätthålls. AirMini-slangen gör det enkelt att övergå från behandling med AirSense eller andra CPAP-system till AirMini-systemet, tack vare de små och lättanvända maskanslutningarna som är kompatibla med de senaste maskerna från ResMed.

 • Hur fungerar ActiveAir-tekniken?

  Masker innefattar vanligtvis en ventil som består av en eller flera fasta öppningar där utandningsgaser elimineras före nästa inandning. Ventilen minimerar återinandningen av koldioxid och upprätthåller tillräckligt ventilflöde vid lägsta möjliga PAP-tryck, och flödet ökar vid högre tryck. Ett högre ventilflöde än det flöde som upprätthålls vid det lägsta PAP-trycket ger dock inga ytterligare fördelar. ActiveAir-tekniken innebär att ventilen innehåller ett tryckaktiverat silikonmembran som anpassas efter CPAP-trycket. När trycket i masken ökar sänker ActiveAir ventilflödet till den nivå där koldioxidtransporten från systemet fortfarande fungerar, samtidigt som tekniken minskar det lägre generella utflödet som behövs för högre tryckinställningar i AirMini-apparaten.

 • Varför har ni ändrat ventilens placering?

  Ventilen flyttades för att göra det möjligt att placera HumidX mellan patienten/masken och ventilen. Detta krävs för att den passiva befuktaren (HumidX) ska fungera korrekt, genom att värme och fukt fångas upp från patientens utandningsluft i stället för att försvinna ut genom ventilen.

 • Hur fungerar HumidX?

  Tillvalet HumidX är integrerat i AirMini-slangen, och utandningsluften passerar genom HumidX-enheten innan den når maskventilen. Detta innebär att värme och fukt från utandningsluften tas tillvara och återförs till patienten vid nästa inandning. HumidX-tekniken för befuktning liknar näsans naturliga processer, och den bevarar fukten i luftvägarna bättre under CPAP-behandlingen. Mekanismen för att tillvarata fukten från utandningsluften innan den släpps ut genom maskventilen har utformats för att förbättra användbarheten och andningskomforten.

 • Hur ofta ska HumidX-enheten bytas ut?

  HumidX-enheten måste bytas ut 30 dagar efter att förpackningen öppnades. HumidX-enheten måste alltid bytas ut efter 30 dagar, även om den inte har använts varje dag. Livslängden för HumidX bygger på hur många dagar som gått efter att förpackningen öppnas, inte hur många dagar den har använts.

 • Vad händer om en HumidX-enhet används längre än 30 dagar?

  ResMed rekommenderar inte att HumidX-enheten används under längre tid än 30 dagar. HumidX har testats för användning under längre tid än den angivna livslängden, men ResMed garanterar endast säker användning i maximalt 30 dagar. Om en HumidX-enhet används i mer än 30 dagar kan den bli smutsig och befuktningsprestanda och andningskomfort kan försämras, så att det blir mindre säkert och effektivt att använda AirMini. HumidX-enheten och de andra komponenterna i AirMini-systemet måste underhållas regelbundet i enlighet med bruksanvisningen.

 • Vilka inbyggda behandlingsfunktioner finns det i AirMini?

  AirMini innefattar samma behandlingsfunktioner som AirSense 10 AutoSet for Her, inklusive: • CPAP • AutoSet (med funktionen Response som tillval) • AutoSet for Her Till skillnad från AirSense 10 AutoSet ingår samtliga tre behandlingsfunktioner i varje enskild AirMini-apparat.

 • Varför finns det inget användargränssnitt?

  AirMini har designats för att både vara enkel och kunna ge en mer mångfasetterad upplevelse, beroende på vad patienten föredrar. Därför utformade vi AirMini-apparaten med en enda knapp, för enkelhetens skull, och kompletterade med en app som ger patienten fler möjligheter att anpassa behandlingen.

 • Varför är bara vissa masker kompatibla med AirMini?

  ActiveAir- och HumidX-teknikerna i AirMini-systemet är det som gör AirMini till världens minsta CPAP-apparat som samtidigt upprätthåller ResMeds höga standarder för effektiv behandling. Detta medförde ett behov av nya masker som var specifikt utformade för att fungera med AirMini och de här innovativa teknikerna.

 • Hur gör jag för att parkoppla AirMini-apparaten med en smartphone eller surfplatta?

  Innan du kopplar AirMini-apparaten till en smartphone eller surfplatta ska du se till att den senaste versionen av AirMini-appen är installerad på telefonen eller plattan. Annars hämtar du AirMini-appen från App Store™ eller Google Play™. 1. Kontrollera att AirMini-apparaten har konfigurerats korrekt och är ansluten till ett eluttag. Mer information om hur du konfigurerar apparaten finns i bruksanvisningen. 2. Aktivera Bluetooth® på smartphonen eller surfplattan. Instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth® finns i bruksanvisningen för telefonen eller plattan. 3. När du öppnar AirMini-appen för första gången uppmanas du att godkänna användningen av cookies samt ResMeds användningsvillkor och sekretesspolicy. Markera rutan på välkomstskärmen och tryck sedan på Continue (Fortsätt). 4. Tryck på Bluetooth®-knappen på AirMini-apparaten när du uppmanas att göra det i AirMini-appen. När indikatorn på AirMini-apparaten blinkar med blått ljus är Bluetooth® aktiverat och du kan upprätta anslutningen. 5. Tryck på Connect (Anslut) på smartphonen eller surfplattan. När AirMini-apparaten upptäcks visas dess namn, ”ResMedXXXXXX”, i listan med valbara tillbehör. 6. Välj apparatens namn i listan för att ansluta till den. 7. Den första gången du parkopplar AirMini-apparaten med en smartphone eller surfplatta måste du autentisera den. När autentiseringsskärmen visas i AirMini-appen börjar du med att trycka på Scan code (Skanna kod). I AirMini-appen uppmanas du nu att tillåta att telefonens eller plattans kamera används, och att rikta kameran mot apparatens QR-kod. Obs! QR-koden sitter på baksidan av AirMini-apparaten. Du kan också autentisera apparaten genom att ange den fyrsiffriga koden som finns på baksidan av apparaten. 8. Tryck på Continue (Fortsätt). När anslutningen har upprättats visas en Bluetooth®-anslutningsikon i det övre högra hörnet i AirMini-appen. Kom ihåg: • AirMini förblir påslagen i standby-läge så länge som den är ansluten till ett eluttag. • Om AirMini-apparaten är ansluten till ett eluttag och Bluetooth® är aktiverat på smartphonen eller surfplattan upprättas en anslutning automatiskt så snart AirMini och telefonen eller plattan är i närheten av varandra. • Du bör endast parkoppla en smartphone eller surfplatta med en apparat åt gången.

Referenser

 1. Netzel et al. APAP device technology and correlation with patient compliance. Somnologie - Schlafforschung und Schlafmedizin 2014; DOI: 10.1007/s11818-014-0662-0
 2. Isetta et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices responses: a bench test study. ERJ Open Res 2015;1:00031-2015
 3. Zhu et al. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. J Clin Sleep Med 2015 11(7):725-34
 4. Isetta et al. Novel Approach to Simulate Sleep Apnea Patients for Evaluation Positive Pressure Therapy Devices. PLoS ONE 11(3): e0151530.doi:10.1371/journal.pone.0151530

Har du fortfarande en fråga? 

Kontakta oss