Sömnapnéapparater | AirCurve 10 ST | ResMed
AirCurve 10 ST
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Apparater > AirCurve 10 ST

AirCurveTM 10 ST

AirCurveTM 10 ST

AirCurve 10 ST är en bekväm bilevelapparat med backup-frekvens som ger exceptionell synkronisering mellan patient och ventilator.

close-icon

TiControl™

Tillgodose patienternas unika behov med TiControl™.
Ti Max gör det möjligt att ställa in en maximal inandningstid för att förhindra fördröjd cykling vid högt och varierande läckage, medan Ti Min gör det möjligt att förhindra för tidig cykling och säkerställa att tillräckligt med tid avsätts för gasutbyte utan att man behöver öka det inställda trycket.

Känslighet för trigger och cykel

Med justerbar triggerkänslighet kan man finjustera synkronisering mellan patient och apparat för ökad andningskomfort.

Andra funktioner

  • Kontinuerlig läckagehantering med Vsync möjliggör tillförlitlig tillförsel av behandlingstryck samtidigt som synkronisering mellan patient och apparat upprätthålls. Vsync övervakar hela tiden flödet så att apparaten vid oavsiktligt maskläckage snabbt kan kompensera för läckaget och upprätthålla andningssynkroni.
  • Climate Control ger en konstant, behaglig temperatur och fuktighetsnivå under behandlingen. Systemet består av befuktaren HumidAir™ och den uppvärmda slangen ClimateLineAir™.
  • Användarvänliga reglage, intuitivt gränssnitt och en LCD-färgskärm gör det enkelt att navigera i menyerna och justera komfortinställningar.
  • Integrerad trådlös teknik finns i alla AirCurve 10-apparater – det behövs ingen modul eller något SD-kort. Det gör att man snabbt och enkelt via AirView™ får tillgång till patientens behandlingsdata från natten, och dina patienter har även möjlighet att följa och hålla sig informerade om sin egen behandling med hjälp av myAir™.

Funktioner

AirCurve 10 S AirCurve 10 ST AirCurve 10 VAuto AirCurve 10 CS PaceWave
CPAP        
VAuto
 
B      
ASV
 
ASVAuto
 
Easy-Breathe vågform
   
TiControl      
Trigger och cykel      
Climate Control        
Climate Control Auto        
Vsync läckagehantering        
Integrerad trådlös teknik        

Tekniska specifikationer

Dimensioner (H x B x D) (apparat och vattenbehållare) 116 mm" x 225 mm" x 150 mm"
Vikt 1,25 kg
Luftfilter Standard: Genomsnittlig avskiljning: >75 % för damm på ~7 mikroner Hypoallergeniskt: Effektivitet: >98 % för damm på ~7-8 mikroner. >80 % för damm på ~0.5 mikroner.
Användning på flygplan Uppfyller kraven från Federal Aviation Administration för flygresans alla faser.
Drifttryckområde 3 till 25 cm H2O
Ljud (deklarerade värdepar för ljudeffektnivåer i överensstämmelse med ISO 4871:1996.)
Trycknivå uppmätt enligt ISO 17510-1:2007 (CPAP-funktion):
Slimline eller standardslang
26,6 dBA med osäkerhet på 2 dBA
Effektnivå uppmätt enligt ISO 17510-1:2007 (CPAP-funktion):
Slimline eller standardslang
34,6 dBA med osäkerhet på 2 dBA
Luftslang ClimateLineAir™ SlimLine™ Standard
längd 198 cm 183 cm 198 cm
Innerdiameter 15 mm" 15 mm" 19 mm"
Elektromagnetisk kompatibilitet Uppfyller samtliga EMC-krav enligt IEC60601-1-2:2007 för bostads- , kommersiella och lätta industrimiljöer. Mobila kommunikationsenheter bör hållas på minst 1 meters avstånd.

Beställa produkt

Vänligen kontakta vår kundtjänst för beställning av produkten