AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM hjälp

  • Tack vare ResMed är dina patienter inte längre ensamma under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under resans gång, så att de kan få ut det mesta av sin sömnapnébehandling.

    Produkt Artikelnummer
    AirCurve 10 CS PaceWave, Slide Cover Tub, SlimLine Tubing 37281
    AirCurve 10 CS PaceWave CO, MPMU Cover Tub, SlimLine Tubing 37282

Referenser

ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.