Tips om användning av dataövervakningsenheter | ResMed
Tips om användning av dataövervakningsenheter
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Data- och kommunikationshjälp > Tips om användning av dataövervakningsenheter

Tips om användning av dataövervakningsenheter

ResMed erbjuder ett brett produktutbud för analys av sömnapnébehandling. Det är visserligen enkelt att överföra och hantera patientdata med ResScanTM,  EasyCare Tx och Tx Link, samt AirViewTM men alla program kan inte användas samtidigt på alla apparater.

Ladda ner vår ResMed-guide för att få reda på vilka datahanteringsprogram som kan användas med din patients sömnapnéapparat.