Data- och kommunikationshjälp | ResMed
Data- och kommunikationshjälp
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Data- och kommunikationshjälp

Data- och kommunikationshjälp

Har du frågor om kring data och kommunikation för ResMed-produkter? Läs svaren på de vanligaste frågorna.

Tips om användning av dataövervakningsenheter

ResMed har ett brett utbud av apparater för dataövervakning. Ta reda på vilka ResMed-produkter som är kompatibla med respektive sömnapnéapparat.

Läs mer

Kompatibilitet med ResMed-produkter

ResMed har ett brett utbud av apparater för dataövervakning. Ta reda på vilka ResMed-produkter som är kompatibla med respektive sömnapnéapparat.

Läs mer

Visningsalternativ för patientdata

Övervakning av patientens sömnapnédata ger ökad patient-compliance. Lär dig hur man bearbetar och visar patientdata på ResMeds sömnapnéapparater.

Läs mer

Hittar du inte det du söker?