Maskkomponenter | ResMed
Maskkomponenter

Maskkomponenter

ResMeds masker består av komponenter som måste monteras ihop för att de ska passa ordentligt, tas isär för rengöring och bytas ut regelbundet för att sömnapnébehandlingen ska bli så effektiv och hygienisk som möjligt. Varje mask levereras med egna anvisningar för tillpassning, justering, borttagning, rengöring, isärtagning och montering, liksom för förvaring och bortskaffning. Se dokumentationen för respektive produkt för att få specifika anvisningar.

Vilka är huvudkomponenterna för en sömnapnémask?

En mask består vanligtvis av följande huvudkomponenter:

 • Huvudband
 • Kuddar (näskuddemasker) och mjukdelar (på näs- och helmasker)
 • Ram, som innehåller ventil, slangar och andra delar
 • Knärör (på helmasker)

Hur ofta ska patienter ta isär maskens komponenter för att rengöra dem?

ResMed rekommenderar att kuddar och mjukdelar tas bort från ramen och rengörs noga, separat från huvudbandet, varje dag eller efter varje användningstillfälle.

Huvudbandet kan tvättas en gång i veckan utan att tas isär.

Läs igenom våra tips för maskrengöring, och se bruksanvisningen för respektive mask för specifika anvisningar.

Hur ska de olika komponenterna hanteras när maskerna används för flera patienter på sjukhus, sömnlaboratorier eller kliniker?

Se ResMeds desinfektions- och steriliseringsguide för att se vilka delar som:

 • Måste bytas ut mellan patienter
 • Tål värmedesinfektion på hög nivå (93 °C)
 • Tål kemisk desinfektion på hög nivå
 • Tål sterilisering

Observera att alla delar inte behöver desinficeras. Huvudbandet behöver inte desinficeras och bör inte tvättas i desinfektionskemikalier. Det räcker att tvätta det noga mellan patienterna.

Det finns andra komponenter som inte behöver desinficeras och inte bör tvättas i desinfektionskemikalier. Det räcker att tvätta komponenten noga mellan patienterna. Detta gäller: 

 • AirFit N10 / AirFit N10 for Her - mjuka omslag
 • AirFit F10 / AirFit F10 for Her - ram, mjuka omslag
 • Quattro Air/Quattro Air For Her/Quattro Air NV – ram
 • Quattro FX / Quattro FX for Her - fjädrande ram, mjuka omslag
 • Quattro FX NV – fjädrande ram, mjuka skydd.
 • Mirage FX/Mirage FX for Her – ram.

Kan komponenterna köpas separat?

För näsmasker och näskuddemasker kan huvudband, kuddar och ram köpas separat, som ett system (kuddar och ram exklusive huvudband) eller som ett fullständigt system. Se bruksanvisningen för respektive mask för mer information.

För helmasker kan knäröret bara köpas som en del av ramsystemet (som inkluderar mjukdel, ram och knärör samt mjuka omslag) eller ett fullständigt system. För vissa masker kan ramsystemet bara köpas som en del av ett fullständigt system. Mjukdelar och huvudband kan alltid köpas separat.

Har ni ytterligare masktillbehör för att underlätta patienternas komfort och rengöring?

ResMed erbjuder också olika masktillbehör som ökar patienternas komfort.  Bland annat finns näsdynor, mjuka omslag, öglor, anpassade huvudband, hakband och rengöringsservetter för maskkuddar. Läs om tillbehör som förbättrar patientkomforten.

Hur ofta bör komponenterna bytas ut?

Näskuddar och mjukdelar för näsmasker respektive helmasker kommer troligen behöva bytas ut oftare än huvudbandet.

På kuddar och mjukdelar kan silikonmaterialet bli mjukt och mindre effektivt. Huvudbandet kan tänjas och förlora elasticitet vilket leder till att det måste dras åt för hårt och känns obekvämt.

Läs om några av de oftast observerade tecknen på att utbyte behövs på vår sida om att byta mask, och se bruksanvisningen för respektive mask för att få närmare anvisningar.