Vanliga frågor om rengöring av befuktare | ResMed
Rengöring av befuktare

Fråga: Hur ofta bör patienterna rengöra sina befuktare?

Regelbundet underhåll och rengöring håller en befuktare i gott skick och ger patienter en fräschare behandlingsupplevelse. Här hittar du svaren på vanliga frågor om rengöring av befuktare.

Fråga: Hur ofta bör min patient rengöra befuktarens vattenbehållare?

Bruksanvisningen för respektive befuktare innehåller anvisningar om hur man rengör den berörda apparaten och dess delar. I allmänhet bör man rengöra vattenbehållaren varje dag med ett milt rengöringsmedel, och därefter skölja noggrant med rent vatten och låta den torka skyddad från direkt solljus. Varje månad bör man inspektera vattenbehållaren för att identifiera eventuella skador eller slitage. Behållaren bör bytas ut om någon del är sprucken, grumlig eller anfrätt.

Patienter får inte använda något av följande medel för att rengöra befuktaren då de kan orsaka skada och förkorta produktens livslängd:

  • Lösningar baserade på blekmedel, klor, alkohol eller ammoniak.
  • Återfuktande, bakteriedödande eller glycerinbaserade tvålar
  • Avhärdningsmedel och icke godkända avkalkningsmedel

Som hjälp följer här rengöringsanvisningarna för ResMeds uppvärmda befuktare:

Varje dag

  1. Efter demontering tvättar du behållarlocket, plattan och basen i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.
  2. Skölj delarna ordentligt i rent vatten och låt dem torka skyddade från direkt solljus.

Varje månad

  1. Dra bort lockets tätning och tvätta den i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.
  2. Torka av befuktarens utsida med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.

Obs! Efter isärtagning kan man maskindiska behållarlocket, plattan och basen. Använd ett program för ömtålig disk eller glas (använd bara översta hyllan). Vita pulveravlagringar i vattenbehållaren kan tvättas bort med en lösning bestående av 1 del hushållsättika till 10 delar vatten.

Hur ofta bör min patient rengöra sin ClimateLine- eller SlimLine-slang? Hur ska slangen rengöras?

Se bruksanvisningen för slangen för detaljerade rengöringsanvisningar.

Som allmänt råd bör man varje dag avlägsna luftslangen genom att dra i manschettens fingergrepp. Häng slangen på ett rent och torrt ställe tills nästa användning.

Obs!

  • Luftslangen bör inte hänga på tork i direkt solljus eftersom den med tiden kan hårdna och slutligen spricka.
  • Luftslangar får inte tvättas i tvätt- eller diskmaskin.

Varje vecka bör dina patienter ta bort luftslangen från behandlingsapparaten genom att dra i manschettens fingergrepp och sedan tvätta slangen i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel. De ska skölja slangen noggrant och hänga upp den på ett rent, torrt ställe tills den torkar. De ska därefter koppla tillbaka luftslangen till luftutloppet och masken innan de använder apparaten nästa gång.

Om du har fler frågor om rengöring av befuktare och dess tillbehör, kontakta din vårdgivare.

Hur desinficerar jag befuktaren när den används för flera patienter? 

ResMed har rekommenderade och validerade förfaranden för rengöring och desinfektion av uppvärmda befuktare för flerpatientbruk på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Se ResMeds desinfektionsguide för befuktare för närmare anvisningar.

De olika desinfektionsmomenten kan dock variera från land till land. Varje vårdenhet bör av denna anledning ta hänsyn till egna rutiner innan man följer anvisningarna i guiden.