Rengöring av tillbehör för sömnapnébehandling | ResMed
Rengöring av tillbehör

Rengöring av tillbehör för sömnapnébehandling

Under pågående behandling av sömnapnépatienter krävs konstant underhåll. Lär patienterna hur de rengör sina tillbehör för att få bästa möjliga behandling.

Finns det några anvisningar för patienter gällande rengöring av tillbehör?

Ja, vi rekommenderar att patienterna gör följande:

Varje dag

  1. Koppla bort luftslangen och häng den att torka på en ren och torr plats till nästa användning.
  2. Efter demontering tvättar du behållarlocket, plattan och basen i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.
  3. Skölj delarna ordentligt i rent vatten och låt dem torka skyddade från direkt solljus.

Obs! Efter demontering kan du också maskindiska behållarlocket, plattan och basen. Använd ett program för ömtålig disk eller glas (använd bara översta hyllan).

Varje månad

  1. Rengör utsidan på behandlingsapparaten och befuktaren med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.
  2. Dra bort lockets tätning och tvätta den i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.
  3. Kontrollera luftfiltret avseende hål och blockeringar på grund av smuts eller damm. Byt ut luftfiltret vid behov.

Hur ofta bör slangarna bytas ut?

Vi rekommenderar att man byter ut luftslangarna var sjätte månad (eller oftare vid behov).

Hur ska slangar desinficeras i en situation med flera patienter?

ResMed har rekommenderade och validerade förfaranden för rengöring och desinfektion av luftslangar som används för flera patienter på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Se ResMeds kliniska bruksanvisning om desinfektion av slangar för mer information .De olika desinfektionsmomenten kan dock skilja sig åt mellan olika regioner. Varje vårdenhet bör av denna anledning ta hänsyn till egna rutiner innan man följer anvisningarna i guiden.