Rengöring och desinfektion

Har du frågor om hur man rengör och desinficerar ResMed-produkter? Läs svaren på de vanligaste frågorna. 

Maskrengöring

Maskrengöring

Under pågående behandling av sömnapnépatienter krävs konstant underhåll. Lär dem hur de rengör och desinficerar sin mask på rätt sätt för en behandling som är så hygienisk och effektiv som möjligt.

Maskkomponenter

Under pågående behandling av sömnapnépatienter krävs konstant underhåll. För att få en behandling som är så hygienisk och effektiv som möjligt är det viktigt att förstå hur man hanterar de olika maskkomponenterna.

Fråga: Hur ofta bör patienterna rengöra sina befuktare?

Regelbundet underhåll och rengöring håller befuktaren i gott skick och ger patienten en fräschare behandlingsupplevelse. Här har vi angett svaren på några vanliga frågor.

Rengöring av apparater

Under pågående behandling av sömnapnépatienter krävs konstant underhåll. Lär dig hur du rengör och desinficerar din patients sömnapnéapparat för optimal behandling.

Rengöring av tillbehör för sömnapnébehandling

Under pågående behandling av sömnapnépatienter krävs konstant underhåll. Lär dig hur du rengör och desinficerar patientens tillbehör för att optimera behandlingen.

Hittar du inte det du söker?