Byte av slangar och filter| ResMed
Byte av slangar och filter
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Tillbehör > Byte av slangar och filter

Byte av slangar och filter

Ordentligt underhåll av systemets delar är av avgörande betydelse för sömnapnébehandlingen. Här finns våra riktlinjer för utbyte av apparaternas filter och slangar för optimal behandling.

Hur ofta ska slangar bytas ut?

Vi rekommenderar att du byter ut din patients slangar regelbundet för bästa komfort. Normalt ska bytet göras efter 6 till 12 månaders användning. 

Hur ofta ska filter bytas ut?

Om miljön är mycket fuktig eller dammig kommer engångsfiltret inte att räcka länge. Vi rekommenderar att din patient tittar på filtret varje månad för att se om det behöver kasseras. Rekommendationen är att byta filtret minst var sjätte månad beroende på vilket skick det är i.