Hjälp

Produkthjälp

Produkthjälp

Mask support

Hur ofta bör man rengöra masken för att få bästa möjliga behandlingsresultat?

Hur ofta bör patienterna byta ut masken?

Hur går det till att tillpassa masken?

Garanti

Letar du efter ResMeds garantiinformation för din mask, CPAP-utrustning eller någon annan ResMed-produkt? Hitta svaren på dina frågor om ResMeds garantier på ResMed.com.

Ordlista

ResMeds ordlista innehåller termer som ofta används när vi berättar om våra produkter, deras funktioner och vår service på webbplatsen.