Återkommande försämringsskov med acidos vid KOL (Tuggey 2013)
Återkommande försämringsskov med acidos vid KOL (Tuggey 2013)
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Återkommande försämringsskov med acidos vid KOL (Tuggey 2013)

Återkommande försämringsskov med acidos vid KOL

Domiciliary non-invasive ventilation for recurrent acidotic exacerbations of COPD: an economic analysis1

Tuggey JM, Plant PK, Elliott MW

Bakgrund

Patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) tenderar att ofta drabbas av akuta försämringar som kräver sjukhusinläggning. Varje inläggning har beräknats kosta 3 000 £. Behovet av intensivvård ökar denna kostnad betydligt.

I denna studie undersökte man möjligheterna till kostnadsbesparingar i en noga utvald grupp patienter med svår KOL med återkommande inläggningar på grund av respiratorisk acidos.

Metoder

Det primära resultatet var totala sjukhuskostnader per patient och år. Effektivitetsresultat var totalt antal dagar på sjukhus och i intensivvård.

Patienter

Tretton patienter som tidigare hade tolererat noninvasiv ventilation (NIV) väl på sjukhus erbjöds NIV i hemmet.

Resultat

Tillhandahållande av en NIV-tjänst i hemmet resulterade i en genomsnittlig (95 % CI) besparing på 8 254 £. Det totala antalet dagar på sjukhus minskade från ett genomsnitt på 78 till 25 (p=0,004), antalet inläggningar från fem  till två  (p=0,007) och intensivvårdsdagarna minskade från totalt 25 till fyra (p=0,24). Öppenvårdspatienters besök minskade från ett genomsnitt på 5) till 4 (p=0,14).

Kostnadsdata per år (n=13) för patienter som använder NIV i hemmet jämfört med patienter utan NIV i hemmet. *Andra kostnader inkluderar andningssjuksköterska, utbildning och besök för öppenvårdspatienter. Omarbetad från Tuggey et al.

"Denna studie har identifierat en betydande kostnadsfördel för akutsjukhuset genom tillhandahållandet av en hem-NIV-tjänst för en utvald grupp patienter med återkommande inläggningar med acidotiska försämringar av KOL."

Referens

  1. Domiciliary non-invasive ventilation for recurrent acidotic exacerbations of COPD: an economic analysis. Thorax 2003, 58(10): 867–871.