Perioperativ omvårdnad | ResMed
Perioperativ omvårdnad

Forskning om perioperativ omvårdnad inom ResMed

Hos ResMed arbetar vi med allt som rör sömn- och andningsstörningar. Det är därför vi stöder och aktivt deltar i forskningsinitiativ som har att göra med perioperativ omvårdnad.

ResMed samarbetar med narkosläkare, intensivvårdsläkare, kirurger och expertkonsulter för att studera obstruktiv sömnapné (OSA) inom den perioperativa omvårdnaden. ResMed finansierade den studie där man utvecklade och enades om STOP-BANG-frågeformuläret, ett screeningverktyg för identifiering av OSA hos kirurgipatienter.1

Dr. Peter Farrell, ResMeds grundare och styrelseordförande, är ursprungsmedlem i Society of Anaesthesia and Sleep Medicine (SASM), ett samfund som strävar efter att höja omvårdnadsstandarden vid kliniska problem inom narkosmedicinen och sömnmedicinen. SASM har som överordnat syfte att utvärdera perioperativ hantering av sömnapné och att främja tvärvetenskaplig kommunikation, utbildning och forskning när det gäller frågor som rör både narkos och sömn. Om du vill ha mer information om SASM kan du besöka specialwebbplatsen.

Referenser

  1. Chung, F., et al., STOP questionnaire: a tool to screen patients for obstructive sleep apnea. Anesthesiology, 2008. 108(5): p. 812-21.