Annan forskning inom ResMed | ResMed
Annan forskning

Annan forskning inom ResMed

Hos ResMed strävar vi efter att hjälpa patienter med sömn- och andningsstörningar. Det är därför vi stöder och aktivt deltar i forskningsinitiativ på kliniska områden som har att göra med sömnrelaterade andningsstörningar.

U-Sleep

Vi stöder för närvarande prövningar där man undersöker U-Sleep-tekniken, som syftar till att öka patienternas compliance med behandling med positivt luftvägstryck (PAP). Denna prövning kan också fastställa om U-Sleep-tekniken är kostnadseffektiv.  140 personer deltog i prövningen och resultaten publicerades år 2014. 

I Orcades-prövningen utvärderar vi den långsiktiga effekten av specialanpassade antiapnéskenor (CadCam, Narval CCTM) under en femårsperiod. Narval CC används ofta som en alternativ behandling mot obstruktiv sömnapné, särskilt för patienter som inte följer behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP). 

Studien har visat att graden av behandlingsframgång (definierad som ≥ 50 procents minskning av AHI) är 84 procent, oavsett OSA-allvarsgrad eller tidigare CPAP, medan AHI var <10/h hos 63,4 procent av patienterna. 360 patienter deltog i studien.

ResMed Science Centre

ResMed Science Centre är ett globalt virtuellt centrum sammansatt av läkare och forskarexperter från hela världen. Målet för ResMed Science är att bedriva högkvalitativ forskning.  

ResMed har länge haft ett fokus på en hög klinisk kvalitet, något som stimulerats av vårt nära samarbete med den globala kliniska sektorn, regeringar och andra hälsovårdsorganisationer samt viktiga opinionsbildare. Med deras hjälp stöder och deltar ResMed aktivt i främjandet av ökade kunskaper om sömnrelaterade andningsstörningar samt vart och ett av de fem relaterade kliniska områdena.

Obstruktiv sömnapné (OSA), en av de vanligaste formerna av SDB, har tydliga samband med många av dessa sjukdomar. Behandling av SDB ger positiva effekter i form av minskade allmänna sjukvårdskostnader och förbättrad patienthälsa.

Vårt engagemang i forskning och utveckling (R&D) har stor betydelse. ResMed spenderar cirka sju procent av sina årliga intäkter på forskning och utveckling (R&D).

Om du vill veta mer om ResMeds forskningsinitiativ på dessa olika områden kan du besöka vår specialsida.

Om du vill få månatliga översikter över den senaste viktiga kliniska litteraturen gällande SDB och relaterade sjukdomar registrerar du dig via e-post på ScienceCenter@resmed.com.

Du kan också läsa eller hämta ResMedica, ResMeds kliniska nyhetsbrev här. 

ResMed Foundation

ResMed Foundation, som skapades 2002, ger cirka en miljon USD per år för att finansiera klinisk forskning relaterad till sömnrelaterade andningsstörningar. ResMed Foundation har som syfte att öka läkarnas och allmänhetens medvetande om sömn och andning. Om du vill ha mer information om ResMed Foundation och finansiering kan du besöka vår särskilda webbplats.