Forskning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom ResMed | ResMed
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Forskning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom ResMed

Hos ResMed arbetar vi med allt som rör sömn- och andningsstörningar. Det är därför vi stöder och aktivt deltar i forskningsinitiativ som har att göra med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

ResMed samarbetar med organisationer på högriskområden, till exempel åkeribranschen och gruvindustrin, för att öka medvetenheten om sömnrelaterade andningsstörningar, minska antalet olyckor, öka produktiviteten och främja personalens allmänna hälsa.

Ett exempel på ett sådant initiativ är ResMeds utbildningsprogram för medlemmar i den ideella USA-baserade sjukvårdsförsäkringen Union Pacific Railroad Employees Health Systems (UPREHS). Det patientinriktade lågkostnadsprogrammet förbättrade betydligt sjukvårdsresultaten för sömnapnépatienter och sänkte sjukvårdskostnaderna för UPREHS-sjukvårdsförsäkringen avsevärt.1

Du hittar klinisk litteratur om sömnapné och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen på vår ResMed-specialsida. 

Referenser

  1. Potts, K.J., et al., Cost savings associated with an education campaign on the diagnosis and management of sleep-disordered breathing: a retrospective, claims-based US study. Popul Health Manag, 2013. 16(1): p. 7-13.