Protokoll för start av NIV för kronisk andningsinsufficiens eller -svikt (ResMed)
Protokoll för start av NIV för kronisk andningsinsufficiens eller -svikt (ResMed)
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Protokoll för start av NIV för kronisk andningsinsufficiens eller -svikt (ResMed)

Protokoll för start av NIV

Protokoll för start av NIV för kronisk andningsinsufficiens eller -svikt

Detta är rekommendationer för NIV-inställningar, men befintliga protokoll på din arbetsplats ska alltid ha företräde.

  1. Backupfrekvens är bara tillgänglig i ST- och PAC-funktionerna.
  2. Felsökningsguiden finns på andra sidan av detta dokument.
  3. Be din lokala ResMed-representant om att få Ti-diagrammet, ett användbart referensverktyg för Ti-justeringar.

NIV: Noninvasiv ventilation, S: Spontan, ST: Spontan-tidsinställd, PAC: Tryckstyrd assisterad ventilation, IPAP: Positivt luftvägstryck vid inandning, EPAP: Positivt luftvägstryck vid utandning, PEEP:

Positivt sluttryck vid utandning, PS: Tryckstöd, WOB: Andningsarbete, OSA: Obstruktiv sömnapné, RR: Andningsfrekvens, bpm, andetag per minut, Vt: Tidalvolym, Lpm: Liter per minut.