Tidig identifikation av försämringsskov för KOL (Yanez 2012)
Tidig identifikation av försämringsskov för KOL (Yanez 2012)
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Tidig identifikation av försämringsskov för KOL (Yanez 2012)

Tidig identifikation av försämringsskov för KOL

Genom att andningsfrekvensen övervakas i hemmet har man möjlighet att tidigt identifiera försämringsskov för KOL-patienter1

Yañez AM, Guerrero D, Pérez de Alejo R, Garcia-Rio F, Alvarez-Sala JL, Calle-Rubio M, Malo de Molina R, Valle Falcones M, Ussetti P, Sauleda J, Zamora García E, Rodríguez-González- Moro JM, Franco Gay M, Torrent M, Agustí A.

Bakgrund

Under försämringsskov (exacerbationer) av KOL (EKOL) ökar andningsfrekvensen. I denna studie testades hypotesen att denna ökning kan upptäckas i hemmet innan patienten läggs i på sjukhus.

Metoder

89 patienter med KOL (FEV1, 42.3 % ± 14.0 %; referens) som fick syrgasbehandling i hemmet (9,6 ± 4,0 tim/dag) fick sin andningsfrekvens testad i hemmet.

Resultat

Hos 70 % av patienter ökade medelandningsfrekvensen under de fem dagar som föregick inläggning på sjukhus. Detta gällde inte för patienter som inte drabbades av EKOL (16,1 ± 4,8/min jämfört med 15,9 ± 4,9/min).

Medelandningsfrekvensen för tre olika tidsperioder under dygnet (8.00 till 16.00, 16.00 till 24.00 och 24.00 till 8.00) hos en patient som fick läggas in på sjukhus till följd av EKOL under uppföljning. En uppåtgående trend för andningsfrekvensen inträffade innan försämringsskovet. Anpassad från Yanez et al.

Slutsatser

Genom att övervaka andningsfrekvensen för KOL-patienter som får syrgasbehandling i hemmet kan en ökning av andningsfrekvensen ge en indikation om att  ett försämringsskov är på väg att inträffa. Detta kan innebära en möjlighet för tidig intervention.

Referens

  1. Yanez AM et al. Monitoring breathing rate at home allows early identification of COPD exacerbations. Chest 2012;142(6):1524–1529