Vetenskapliga artiklar om diabetes | ResMed
Diabetes

Diabetesforskning hos ResMed

Hos ResMed strävar vi efter att erbjuda sammanhängande vård. Det är därför vi stöder och aktivt deltar i forskningsinitiativ som fokuserar på typ 2-diabetes, som en del av vår kliniska inriktning på sömnrelaterade andningsstörningar.

Läs mer om våra forskningsinitiativ om typ 2-diabetes nedan.

GLYCOSA

ResMed utför kliniska tester för att utvärdera hur behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) påverkar glykemisk kontroll (kontroll av glukos i blodet) hos patienter med typ 2-diabetes som samtidigt lider av obstruktiv sömnapné (OSA). GLYCOSA är den största studien av sitt slag, och det är den första randomiserade multicenterstudien som jämför CPAP-behandling med medicinsk standardvård vid behandling av patienter med typ 2-diabetes och OSA. 416 patienter deltar i studien från flera platser i USA och Australien, och resultaten förväntas under andra halvåret 2014.

ROSA

ResMed sponsrar den kliniska studien ROSA, som är en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Storbritannien. Patienterna som deltar i studien har typ 2-diabetes, diabetesretinopati och OSA. Dessa patienter behandlas med CPAP för att undersöka om behandling i 12 månader förbättrar deras syn.

ROSA-studien har som mål att inkludera 150 patienter.

För mer information, kontakta:

Testsamordnare

Dr Ben Prudon:

07528 068251

ben.prudon@nuth.nhs.uk

Testchef

Emma Hedley:

01865 225550

emma.hedley@ouh.nhs.uk

ROSA forskningssjuksköterska

Joan Hughes:

0191 2231148

joan.hughes5@nuth.nhs.uk

För klinisk litteratur om typ 2-diabetes, besök vår särskilda ResMed-sida