KOL-forskning hos ResMed | ResMed
KOL

Forskning om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos ResMed

Hos ResMed strävar vi efter att utveckla vår kunskap och expertis om patienter. Syftet med vårt forskningsprogram inom de kliniska områden som hör samman med sömnrelaterade andningsstörningar är att ytterligare expandera våra djupa kunskaper om sömn och andningsstörningar. Det är därför vi stöder och aktivt deltar i KOL-relaterade forskningsinitiativ.

ResMed ger sitt stöd till flera globala studier som undersöker förbättringar av morbiditet och mortalitet, samt biomarkörer, livskvalitet och andra resultat för KOL-patienter som behandlas med noninvasiv ventilation (NIV).

En av våra studier är eCOPD som syftar till att utvärdera långsiktiga effektivitetsvinster och fördelar med telemonitorering av NIV-behandling för KOL-patienter. Vi förväntar oss att 80 patienter testas och en uppföljning kommer att göras efter ett år.

ResMed utför även kliniska tester som utvärderar användning av iVAPS-teknik för KOL-patienter, och flera studier kommer att publiceras under år 2014.

För klinisk litteratur om sömnapné och KOL, besök vår särskilda ResMed-sida.