Jämförelse mellan ST- och iVAPS-funktion för KOL-patient (ResMed-fallstudie)
Jämförelse mellan ST- och iVAPS-funktion för KOL-patient (ResMed-fallstudie)
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Jämförelse mellan ST- och iVAPS-funktion för KOL-patient (ResMed-fallstudie)

Jämförelse mellan ST- och iVAPS-funktion för KOL-patient1

En fallstudie

Hideki Ishihara, chef för andningsmedicin och intensivvård vid Osaka Prefectural Medical Centre för andnings- och allergisjukdomar i Japan.

Patientanamnes

 • 83-årig man med KOL
 • Åtta år på NIV-behandling (med Mirage QuattroTM-mask) för hypoventilation, utöver långvarig syrgasbehandling.
 • Efter observation av nattlig desaturation lades patienten in på sjukhus för att justera NIV-inställningarna.

Svårigheter med den inledande behandlingen:

 • Patienten rapporterade obehag och att det kändes som om luften "trycktes in" trots behovet att andas ut.
 • Han upplevde även obehag vid insomnande.
 • ResScan visar periodiskt läckage.
 • Trots dessa inställningar observerades desaturation under REM-sömnen.
 • Man behövde därför ett sätt att motverka desaturation som samtidigt förbättrade patientens komfort.

Övergång till iVAPS-funktion

Utgångspunkt för inställningar

 • Målvolymen för alveolärventilation beräknades till 5,1 l/min utifrån tidalvolymen i S/T-funktion med hjälp av Va-uträknaren.
 • Min PS behölls vid standardinställningen 2 cm H2O. Max PS ställdes in på IPAP från S/T-funktionen plus 1 cm HO.
 • Som framgår av siffrorna nedan skedde en övergripande förbättring av flera parametrar.
 • I iVAPS-funktion ökades spontanandningen och målalveloärventilationen uppnåddes.
 • Patienten klagade inte längre på det höga trycket vid insomnande. Tack vare ökad komfort förbättrades behandlingsföljsamheten..
 • Ökad spontan triggning och cykling.

 Begränsningar

 • Det rekommenderas att man ställer in iBR på patientens spontana andningsfrekvens (dvs. 16 bpm) och omvärderar Ti Max.
 • SpO2 normaliserades inte trots att trycket nådde Max PS. Man bör därför överväga en ökning av Max PS och EPAP.

Slutsatser

 • KOL-patient med nattliga desaturationer behandlades med både S/T-funktion och iVAPS-funktion.
 • iVAPS-funktionen förbättrade patientens komfort och ventilation.
 • Man måste dock vara försiktig när man ändrar inställningar vid övergång från S/T- til iVAPS-funktion.
 • Genom att optimera inställningar förväntas man kunna uppnå normalt gasutbyte för patienten.

Referens

 1. Anpassad från: Teijin Pharma Limited