Klinisk forskning om Narval CC | ResMed
Klinisk forskning om Narval CC™
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Klinisk forskning om Narval CC™

Klinisk forskning om Narval CCTM

Det finns en ökande mängd klinisk forskning som demonstrerar effektiviteten och följsamheten hos antiapnéskenor för behandling av obstruktiv sömnapné och snarkning.  Antiapnéskenor ger ökad patientföljsamhet och livskvalitet samt reducerar både snarkning och apné-hypopnéindex (AHI). 

Följande forskningsrapporter visar upp resultat, särskilt för ResMeds antiapnéskena Narval CC™.  

A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome (OSASH): the ORCADES study

Publicerat i Sleep Med. doi: 10.1016/j.sleep.2015.05.020

Vecchierini MF, Attali V, Collet JM, d’Ortho MP, El Chater P, Kerbrat JB, Leger D, Monaca C, Monteyrol PJ, Morin L, Mullens E, Pigearias B, Meurice JC för ORCADES-studien

 • En fem år lång multicenterstudie som omfattar 369 patienter. 
 • Syftet är att i framtiden avgöra den långsiktiga effektiviteten och toleransen hos två specialtillverkade Narval CC-skenor för OSAHS-patienter.
 • tre till sex månaders data finns rapporterat i studien

Viktiga resultat: 

 • 79 % lyckades sänka sitt AHI med ≥50 % 
 • 66 % har uppnått fullständig framgång (AHI < 10/tim)
 • 89%  har slutat snarka högt
 • Patienterna använde i genomsnitt sin Narval CC 6,7 timmar per natt och 6,7 nätter i veckan

Få mer information gällande ORCADES-studien

Efficacy and compliance of mandibular repositioning device in obstructive sleep apnoea syndrome under a patient-driven protocol of care

Publicerat i Sleep Med 2008;9(7):762-9

Vecchierini MF, Léger D, Laaban JP, Putterman G, Figueredo M, Levy J, Vacher C, Monteyrol PJ, Philip P.

 • 40 patienter – 10 med allvarlig OSA (AHI ≥ 30) och 30 med måttlig (AHI 15 till 30) – inskrivna av 4 sömncentrum. 35 avslutade studien

Viktiga resultat: 

 • Övergripande AHI minskat med 51 %
 • Narval CC visar en hög nivå av följsamhet på (86%)

 

Impact on temporomandibular joint (TMJ) of two mandibular advancement device designs

Publicerat i ITBM-RBM 2006;27(5-6):223-237. DOI: 10.1016/j.rbmet.2007.01.004

Cheze L and Navailles B

 • Utformat för att jämföra dragkraftsbaserad och kompressionsbaserad utrustning med en skena i 10 mm framskjutet läge.

Viktiga resultat: 

 • Resultaten kan visa på förbättrade bieffekter och följsamhetsprofiler i praktiken för dragkraftsbaserad utrustning gentemot kompressionsbaserad utrustning.
 • 10 % mindre påfrestning på käkleden

 

First-line treatment of obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) by custom-made mandibular advancement appliance: medium-term results. Prospective study by the General Hospital Pneumologists College (CPHG)

Publicerat i Rev Pneumol Clin 2010;66(5):284-92

Geraads A, d’Athis P, Lerousseau L, Larzul JJ, Bénichou M, Guyonnaud C, Figueredo M, Steinbauer J, Bedicam JM, Martin F, Just N, Gonzalez G, Devin E, Veyer AS

 • En prospektiv ettårig multicenterstudie (13 allmänna sjukhus) mellan juni 2006 och december 2007 som omfattar 129 patienter.
 • Målet är att visa upp effektiviteten och toleransen hos den nuvarande generationen av antiapnéskenor vid den första avsikten att behandla, även vid allvarliga fall av OSA.

Viktiga resultat: 

 • Övergripande AHI minskat med 56 %
 • Epworths sömnighetsskala minskade med 38 %

 

18 month assessment of 54 patients referred for treatment of anti-social snoring (AHI ≤ 30/hr) with a custom mandibular repositioning device

Publicerat i Sleep Med 2011;12 (Suppl 1):S103

Dr. Roy Dookun, privat tandläkarklinik, Storbritannien

 • Syftet är att utvärdera en minskning av snarkning såväl som effekten på OSA-relaterade symptom, behandlingsföljsamhet och bieffekter
 • 39 patienter avslutade hela protokollet. Inrapporterad data täcker 18 månader

Viktiga resultat:

 • Narval CC visar en hög nivå av följsamhet på 82 %
 • Narval CC reducerade avsevärt den övergripande TSS*-uppmätta snarkningen med 84 %

Ladda ner broschyren för mer information om den här kliniska forskningen.