Fördelar med noninvasiv ventilation för KOL på sjukhus och i hemmet (ResMed)
Fördelar med noninvasiv ventilation för KOL på sjukhus och i hemmet (ResMed)
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed > Fördelar med noninvasiv ventilation för KOL på sjukhus och i hemmet (ResMed)

Fördelar med noninvasiv ventilation för KOL på sjukhus och i hemmet

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de ledande sjukdoms- och dödsorsakerna över hela världen och utgör en stor ekonomisk belastning för vården.

Emfysem och kronisk bronkit är två av de vanligaste yttringarna av KOL. Patienter med KOL drabbas av omfattande fysiologiska förändringar som gravt försämrar deras andningssystem, och följdaktligen deras livskvalitet.

Det uppskattas att 65 miljoner människor över hela världen för närvarande har diagnostiserats med måttlig till svår KOL1, och forskningen visar att det sannolikt finns ytterligare 12 miljoner KOL-patienter som inte fått någon diagnos2.  KOL orsakade direkta och indirekta kostnader för det amerikanska sjukvårdssystemet på sammanlagt 49,9 miljarder dollar år 20103. Cirka 75 % av kostnaderna uppstod i samband med försämringsskov.4

Medicare-data visar att 20,2 % av dessa KOL-patienter läggs in på sjukhus på nytt inom 30 dagar från utskrivningsdatum. Detta har uppmärksammats av beslutsfattare, lagstiftare och den federala regeringen, som nu fokuserar på att förbättra vården och hanteringen av dessa patienter.5

Inom Europeiska unionen uppskattas den totala direkta kostnaden för andningssjukdom motsvara omkring sex procent av den totala sjukvårdsbudgeten, där KOL står för 56 procent (38,6 miljarder euro) av denna kostnad.1,6

Enligt världshälsoorganisationen WHO förutspås det sammanlagda antalet dödsfall på grund av KOL öka med mer än 30 % under de kommande 10 åren.1 Beräkningar visar att KOL år 2030 kommer att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.1

Det finns många behandlingsalternativ för KOL, och ett av dem är noninvasiv ventilation (NIV). NIV är väl vedertagen som en effektiv behandling av patienter som läggs in på sjukhus på grund av försämringsskov vid hyperkapnisk KOL. Rutinmässig, långvarig användning av NIV i hemmet för att behandla KOL har inte etablerats som standardvård, men det har visat sig effektivt vid behandling av KOL-patienter med hyperkapni under dagtid.7

Den tunga belastning som KOL utgör för patienter och sjukvårdssystem globalt innebär att alla letar efter en lösning på problemet. ResMed samarbetar med lungläkare, sjukvårdssystem och försäkringsbolag för att öka kunskapen om NIV som en effektiv behandlingslösning för hyperkapnisk KOL.

Referenser

  1. http://www.who.int/respiratory/copd/burden/sv/. Besökt 16 feb 2015
  2. National Heart, Lung and Blood Institute, COPD Learn More Breathe Better®. National Heart, Lung and Blood Institute, COPD Learn More Breathe Better®. http://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/copd/. Besökt 15-02-16. Besökt 15-02-16
  3. American Lung Association, State of Lung Disease in Diverse Communities 2010. Besökt 15-02-16
  4. ATS/ERS Standards for the diagnosis and management of patients with COPD 2004. Besökt 15-02-16
  5. Shah T, et al. Understanding Why COPD Patients Get Readmitted: A Large National Study to Delineate the Medicare Population for the Readmissions Penalty Expansion. Chest. 2014 Dec 24. doi: 10.1378/chest.14-2181. [Epub ahead of print]  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25539483
  6. Global Strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2015. www.goldcopd.org .Accessed 16/Feb/2015. http://www.goldcopd.org
  7. Köhnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014 Sep;2(9):698-705. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25066329