Forskning inom ResMed | ResMed
Forskning inom ResMed
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Forskning inom ResMed

Forskning inom ResMed

Hos ResMed har vi som mål att skapa innovationer och förändra människors liv, ett andetag åt gången. Det är därför vi stöder och aktivt deltar i forskningsinitiativ på fem relaterade kliniska områden som har att göra med sömnrelaterade andningsstörningar. Titta på videoklippet för att få veta mer om ResMeds forsknings- och utvecklingsinitiativ på de fem kliniska fokusområdena.

Diabetesforskning hos ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ med fokus på typ 2-diabetes.

Läs mer

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (överlappningssyndrom)

Obstruktiv sömnapné och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) uppträder ofta samtidigt hos samma patient. Lär dig mer om överlappningssyndrom på vår forskningssida.

Läs mer

Forskning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Läs mer

Forskning om perioperativ omvårdnad inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med perioperativ omvårdnad.

Läs mer

Annan forskning inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med sömnrelaterade andningsstörningar.

Läs mer

Kliniska resultat för Narval CC – ORCADES-studien

ORCADES-studien analyserade effektiviteten och compliance hos den specialtillverkade antiapnéskenan Narval CC.

Läs mer

Klinisk forskning om Narval CCTM

Det finns en ökande mängd klinisk forskning som demonstrerar effektiviteten och följsamheten hos antiapnéskenor för behandling av obstruktiv sömnapné och snarkning. Följande forskningsrapporter visar upp resultat, särskilt för ResMeds antiapnéskena Narval CC™.

Läs mer

iVAPS jämfört med noninvasiv standardbehandling

Randomiserad studie av "intelligent" auto-titrerande ventilation jämfört med vanligt noninvasiv ventilation med tryckstöd: Konsekvenser för följsamhet och fysiologiska resultat.

Läs mer

Fördelar med noninvasiv ventilation för KOL på sjukhus och i hemmet

NIV hjälper patienter som lider av KOL och hyperkapni på sjukhus och i hemmet.

Läs mer

Återkommande försämringsskov med acidos vid KOL

Domiciliary non-invasive ventilation for recurrent acidotic exacerbations of COPD: an economic analysis1

Läs mer

Jämförelse mellan ST- och iVAPS-funktion för KOL-patient

Fallstudie av äldre KOL-patient som övergick från ST-funktion till iVAPS

Läs mer

Ventilation i hemmet sänker KOL-relaterade risker

Sänkning av risken för respiratorisk acidos med noninvasiv ventilation i hemmet.

Läs mer

Tidig identifikation av försämringsskov för KOL

Övervakning av andningsfrekvens i hemmet kan bidra till tidig intervention för KOL-patienter som drabbas av försämringsskov.

Läs mer

Ökad överlevnad vid KOL med hjälp av NPPV

En prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie av NPPV för patienter med svår, stabil KOL1

Läs mer

Protokoll för start av NIV

Så här inleder du NIV för patienter med kronisk andningsinsufficiens eller -svikt.

Läs mer