Forskning inom ResMed

Hos ResMed har vi som mål att skapa innovationer och förändra människors liv, ett andetag åt gången. Det är därför vi stöder och aktivt deltar i forskningsinitiativ på fem relaterade kliniska områden som har att göra med sömnrelaterade andningsstörningar. Titta på videoklippet för att få veta mer om ResMeds forsknings- och utvecklingsinitiativ på de fem kliniska fokusområdena.

Diabetesforskning hos ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ med fokus på typ 2-diabetes.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (överlappningssyndrom)

Obstruktiv sömnapné och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) uppträder ofta samtidigt hos samma patient. Lär dig mer om överlappningssyndrom på vår forskningssida.

Forskning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Forskning om perioperativ omvårdnad inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med perioperativ omvårdnad.

Annan forskning inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med sömnrelaterade andningsstörningar.

Kliniska resultat för Narval CC – ORCADES-studien

ORCADES-studien analyserade effektiviteten och compliance hos den specialtillverkade antiapnéskenan Narval CC.