Utbildning och träning | ResMed
Utbildning och träning
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Kurser > Utbildning och träning

Utbildning och träning

Vi anser att företag och vårdgemenskapen måste samverka för att patienter ska få bästa möjliga behandling.

För att uppnå detta mål har vi ett program som innehåller workshops och seminarier som täcker följande ämnen:

 • Kopplingen mellan sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) och hjärt- och kärlsjukdomar
 • Uppdatering om den senaste utvecklingen inom SDB-området
 • Verktyg för screening och diagnos av SDB
 • Behandling av obstruktiv sömnapné
 • Behandling av central sömnapné
 • Invasiv och noninvasiv mekanisk ventilation i hemmet
 • Noninvasiv ventilation vid akut andningssvikt
 • Övervakningsmetoder för bästa möjliga behandling och compliance

Våra kurser har utformats i syfte att ge vårdpersonal de verktyg de behöver för att effektivt kunna hantera sina patienter, från diagnos till behandling och vidare.

Specialisten inom kliniska tillämpningar har som uppgift att stödja ditt vårdarbete genom utbildning, träning och klinisk hjälp. Deras roll är att upplysa dig om aktuella kliniska rutiner och lämpliga produkttillämpningar, samt att ge rekommendationer som förbättrar resultaten för dig och dina patienter.

Alla våra kliniska specialister är experter på sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) och/eller invasiv och noninvasiv ventilation, inklusive screening & diagnostiska förfaranden, inledning av behandling samt övervakning och uppföljning. Specialisterna inom klinisk tillämpning är en resurs som finns till för alla våra kunder.

Våra kliniska specialister är en värdefull utbildningsresurs för din vårdenhet som kan hjälpa dig att hålla koll på de senaste trenderna inom hälsovård. Deras utbildningstjänster inkluderar:

 • Utbildning på plats. Produktspecifik utbildning på plats, inklusive relevanta fysiologiska och kliniska tillämpningar.
 • Rådgivning om kliniska rutiner. Diskussioner om kliniska protokoll och rutiner med utgångspunkt i aktuell forskning och artiklar, i syfte att hjälpa dig att utveckla dina egna protokoll.
 • Produkttillämpning. Rådgivning angående produkttillämpningar i syfte att hitta bästa möjliga lösningar för både patienten och din vårdenhet.

 • Talartjänst. Håller eller sponsrar tal om kliniska och aktuella hälsovårdsrelaterade ämnen vid nationella, regionala och lokala vårdkonferenser.

För att boka in ett besök från en specialist inom kliniska tillämpningar, eller för att få veta mer om vilken hjälp de har att erbjuda, kontakta din säljrepresentant från ResMed.