Kurser

Vi anser att företag och vården måste samverka för att patienter ska få bästa möjliga vård och behandling. Vårt välrenommerade sömn- och ventilationsprogram utvecklades till stöd för denna filosofi.

Våra specialister inom kliniska tillämpningar håller utbildningsseminarier och workshops som täcker ett flertal olika ämnen.

Samtidigt är de aktiviteter som erbjuds via ResMed Academy Online avsedda att komplettera den utbildning som erbjuds av din lokala ResMed-representant.  Vi hoppas att du tycker att ResMed Academy Online är till nytta för dig i din yrkesutveckling och är alltid intresserade av dina synpunkter.

Vi anser att företag och vårdgemenskapen måste samverka för att patienter ska få bästa möjligavård och behandling. Vårt välrenommerade sömn- och ventilationsprogramutvecklades till stöd för denna filosofi.
Vi anser att företag och vårdgemenskapen måste samverka för att patienter ska få bästa möjligavård och behandling. Vårt välrenommerade sömn- och ventilationsprogramutvecklades till stöd för denna filosofi.

Utbildning och träning

Våra utbildningssseminarier och workshops, som leds av specialister inom klinisk tillämpning, har utformats i syfte att ge vårdpersonal de verktyg de behöver för att effektivt kunna hantera sina patienter, från diagnos till behandling och vidare.

ResMed Academy Online

ResMeds onlineakademi (ResMed Academy Online) har skapats för att ge vårdpersonal och leverantörer av medicinsk utrustning åtkomst till ett brett utbud av utbildningsresurser. De som vill kan anmäla sig till webbaserade kurser, delta i utbildningsaktiviteter och hålla koll på hur långt de har kommit i kursen från det egna hemmet eller arbetet.