Trafikolyckor | ResMed
Trafikolyckor

Sömnrelaterade trafik- och yrkesolyckor

Enligt publicerade forskningsrapporter löper sömnapnépatienter betydligt högre risk att vara med om bilolyckor (fyra till sex gånger högre).1,2,3

Man uppskattar att det i USA inträffar 310 000 sömnapnérelaterade kollisioner varje år, som leder till:

 • 1400 dödsfall4
 • 15,9 miljarder dollar i olyckskostnader4

Dessutom är det lika farligt att köra bil när man är trött som det är att köra bil berusad.5,6

Några studier har visat att OSA-patienter utgör en större fara än rattfulla förare.7 Den ökade kollisionsrisken minskar dock när dessa patienter behandlas med CPAP.8,9

OSA har visat sig försämra uppmärksamhet och vaksamhet, visuellt och verbalt långtidsminne, konstruktionsförmåga och särskild förmåga samt exekutiv funktion, vilket kan leda till allvarliga produktionsförluster som till exempel att man lämnar arbetslivet i förtid, ofta är frånvarande, lägre produktivitet, svårigheter att koncentrera sig och utföra monotona arbetsuppgifter, samt högre risk för arbetsplatsolyckor10,11. Faktum är att OSA-patienter löper dubbelt så hög risk att drabbas av arbetsplatsolyckor.12

Referenser

 1. Young T, Blustein J, Finn L, Palta M. Sleep-disordered breathing and motor vehicle accidents in a population-based sample of employed adults. Sleep 1997;20(8):608-13.
 2. Teran-Santos J, Jimenez-Gomez A, Cordero-Guevara J. The association between sleep apnea and the risk of traffic accidents. N Engl J Med 1999;340(11);847-51.
 3. Horstmann S, Hess CW, Bassetti C, Gugger M, Mathis J. Sleepiness-related accidents in sleep apnea patients. Sleep 2000;23:383-89
 4. Sassani A, Findley LJ, Kryger M, Goldlust E, George C, Davidson TM.Reducing motor-vehicle collisions, costs, and fatalities by treating obstructive sleep apnea syndrome. Sleep 2004;27(3):453-8.
 5. Powell NB, Schechtman KB, Riley RW, Li K, Troell R, Guilleminault C. The road to danger: the comparative risks of driving while sleepy. Laryngoscope 2001;111(5):887-93.
 6. Hack MA, Choi SJ, Vijayapalan P, Davies RJ, Stradling JR. Comparison of the effects of sleep deprivation, alcohol and obstructive sleep apnoea (OSA) on simulated steering performance. Respir Med 2001;95(7):594-601
 7. George CF, Boudreau AC, Smiley A. Simulated driving performance in patients with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1996;154(1):175-81.
 8. George CF.Reduction in motor vehicle collisions following treatment of sleep apnoea with nasal CPAP. Thorax 2001;56(7):508-12
 9. Findley L, Smith C, Hooper J, Dineen M, Suratt PM. Treatment with nasal CPAP decreases automobile accidents in patients with sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2000;161: 857-9. 
 10. Bucks, R.S., M. Olaithe, and P. Eastwood, Neurocognitive function in obstructive sleep apnoea: a meta-review. Respirology, 2013. 18(1): p. 61-70.
 11. Accattoli, M.P., et al., [Occupational accidents, work performance and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)]. G Ital Med Lav Ergon, 2008. 30(3): p. 297-303.
 12. Ulfberg J, Carter N, Edling C. Sleep-disordered breathing and occupational accidents. Scand J Work Environ Health 2000;26(3):237-42.