Sömnrelaterade trafik- och yrkesolyckor

Enligt publicerade forskningsrapporter löper sömnapnépatienter betydligt högre risk att vara med om bilolyckor (fyra till sex gånger högre).1,2,3

Man uppskattar att det i USA inträffar 310 000 sömnapnérelaterade kollisioner varje år, som leder till:

  • 1400 dödsfall4
  • 15,9 miljarder dollar i olyckskostnader4

Dessutom är det lika farligt att köra bil när man är trött som det är att köra bil berusad.5,6

Några studier har visat att OSA-patienter utgör en större fara än rattfulla förare.7 Den ökade kollisionsrisken minskar dock när dessa patienter behandlas med CPAP.8,9

OSA har visat sig försämra uppmärksamhet och vaksamhet, visuellt och verbalt långtidsminne, konstruktionsförmåga och särskild förmåga samt exekutiv funktion, vilket kan leda till allvarliga produktionsförluster som till exempel att man lämnar arbetslivet i förtid, ofta är frånvarande, lägre produktivitet, svårigheter att koncentrera sig och utföra monotona arbetsuppgifter, samt högre risk för arbetsplatsolyckor10,11. Faktum är att OSA-patienter löper dubbelt så hög risk att drabbas av arbetsplatsolyckor.12

Referenser

Fler artiklar

Fetma och sömnapné är mycket vanligt bland patienter som lider av sjuklig fetma och förknippas ...

Övergång till en annan sömnfas, vikt, kroppsställning och andra faktorer kan förändra patientens ...