Sömnrelaterade andningsstörningar och positivt luftvägstryck

Obehandlad OSA har kopplats till ett antal olika komplikationer av hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hypertoni, kranskärlssjukdom, kongestiv hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, stroke och till och med död.1 Förutom kopplingen till hjärt- och kärlsjukdomar samt kardiovaskulär död förknippas OSA även med flera andra negativa effekter som överdriven dagtrötthet (hypersomni), nedsatt kognitiv funktion (t.ex. vakenhet, motorik, minnesförmåga) och sämre livskvalitet.2

CPAP beskrevs först av professor Colin Sullivan år 1981. Professor Sullivan behandlade fem svårt sjuka OSA-patienter med CPAP som tillfördes genom näsborrarna via slangar och en mask. CPAP fungerar som ett pneumatiskt stöd som förhindrar att luftvägen kollapsar under sömnen. Det anses var en säker, icke-invasiv och högeffektiv behandling av OSA.3

Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) används nu i stor utsträckning och är allmänt känt som den "gyllene standarden" för behandling av OSA. Den har visat sig minska risken för dödliga och icke-dödliga komplikationer av hjärt- och kärlsjukdomar och har gett sänkta dödlighetstal jämfört med obehandlad OSA4-6. I följsamma patienter har CPAP-behandling även visat sig ge en avsevärd förbättring av de symptom som förknippas med OSA, som t.ex. överdriven dagtrötthet (hypersomni), nedsatt kognitiv funktion och försämrad livskvalitet. 7,8

Referenser

 • 01

  Shahar E, Whitney CW, Redline S, et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. American journal of respiratory and critical care medicine 2001;163:19-25.

 • 02

  Engleman HM, Douglas NJ. Sleep. 4: Sleepiness, cognitive function, and quality of life in obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax 2004;59:618-22.

 • 03

  Sullivan CE, Issa FG, Berthon-Jones M, Eves L. Reversal of obstructive sleep apnoea by continuous positive airway pressure applied through the nares. Lancet 1981;1:862-5.

 • 04

  Buchner NJ, Sanner BM, Borgel J, Rump LC (2007) Continuous positive airway pressure treatment of mild to moderate obstructive sleep apnea reduces cardiovascular risk. Am J Respir Crit Care Med 176(12):1274–1280.

 • 05

  Campos-Rodriguez F, Pena-Grinan N, Reyes-Nunez N, De la Cruz-Moron I, Perez-Ronchel J, De la Vega-Gallardo F, Fernandez-Palacin A (2005) Mortality in obstructive sleep ap- nea–hypopnea patients treated with positive airway pressure. Chest 128(2):624–633.

 • 06

  Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG (2005) Long- term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea–hypopnoea with or without treatment with continuous pos- itive airway pressure: an observational study. Lancet 365 (9464):1046–1053.

 • 07

  Avlonitou E, Kapsimalis F, Varouchakis G, Vardavas CI, Behrakis P (2011) Adherence to CPAP therapy improves quality of life and reduces symptoms among obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep Breath.

 • 08

  Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH, White J, Wright J, Cates CJ. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. The Cochrane database of systematic reviews 2006:Cd001106.

Mer litteratur

Fler artiklar