Screening för obstruktiv sömnapné (OSA) | ResMed
Screening för OSA (ApneaLink)

Screening för obstruktiv sömnapné (OSA)

ResMed har som mål att underlätta screening av obstruktiv sömnapné (OSA) i hemmet och i olika vårdmiljöer.

Vår screeningprocess i tre steg är både innovativ och enkel:

  • Gör en bedömning - uppmärksamma och identifiera några av de  vanliga symptomen på obstruktiv sömnapné (OSA)
  • Gör ett screeningtest - be din patient att besvara 5 enkla frågor i ett sömnapnésymptomtest
  • Remittera - rekommendera en sömnstudie för din patient i syfte att kontrollera och fastställa allvarsgraden för hans/hennes OSA

Våra OSA-screeningapparater innehåller den senaste tekniken. Sömnstudier, som även kallas polysomnografier (PSG), övervakar sömnandningen, respiration, hjärtrytm, snarkning, arm- och benrörelser och kroppsställning.1 En PSG är arbetskraftsintensiv, tidskrävande och dyr, och tillgången är begränsad2. ResMed erbjuder effektiva apparater som bekvämt kan användas i patientens hem.

Ett av de främsta verktygen för hemscreening är ApneaLink™ Air, en kompakt och lätt apparat för sömnregistrering i hemmet med kapacitet att registrera upp till fem informationskanaler - andningsansträngning, puls, syremättnad, nasalt flöde och snarkning. ApneaLink-programmet möjliggör analys av AHI, oximetri, snarkning och flödesbegränsning. Data analyseras automatiskt och användaren får en rapport. ApneaLink Air är dessutom kompatibel med AirViewTM, som är vårt heltäckande diagnostikprogram för sömnkliniker.

ApneaLink-tekniken har verifierats i 19 kliniska studier över hela världen, varav 17 jämförde den med samtidigt genomförd PSG. Studierna visade en poolad sensitivitet på 89 % och en poolad specificitet på 75 % med en AHI-gräns på 5/tim. Hög diagnostisk precision erhölls med en AHI-gräns på 10/tim (poolad sensitivitet på 89 %, poolad specificitet på 89 %). Hög diagnostisk precision erhölls även med en AHI-gräns på 15/tim (poolad sensitivitet på 88 %, poolad specificitet på 91 %).

En studie inkluderade ett tillräckligt antal patienter med central sömnapné av CSR-typ6 . Upphovsmännen drog slutsatsen att ApneaLink med en screeningmarkör för CSR kunde detektera denna typ av sömnrelaterad andningsstörning (SDB) med hög diagnostisk precision.

ApneaLink har dessutom använts i 5 studier av OSA-prevalens och som ett screeningverktyg för OSA i 6 studier. Eftersom ApneaLink är så lätthanterlig och enkel att använda är det en användbar apparat för screening av stora populationer under en kort tidsperiod. ApneaLink har använts för patienter som har diabetes 3,4,  hjärtsvikteller5 som genomgår lungrehabilitering.6

Lär dig mer om ApneaLink Air på vår särskilda ResMed-sida eller läs vår ApneaLink Air-broschyr för att få mer information. 

Tack vare ResMeds kostnadseffektiva och tillförlitliga hemscreeningapparat finns det äntligen en enkel och lättillgänglig lösning för sömnregistrering i hemmet.

Referenser

  1. American Sleep Disorders Association Report (1997): Standards of Practice Committee.Practice parameters for the indications for polysomnography and related procedures. Sleep 1997;20:406-422.
  2. Young T, Evans L, Finn L, et al. Estimation of the clinically diagnosed portion of sleep apnea syndrome in middle-aged men and women. Sleep 1997;20:705-706.
  3. Einhorn D, Stewart DA, Erman MK, Gordon N, Philis-Tsimikas A, Casal E. Prevalence of sleep apnea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus. 2007;13(4):355-62.
  4. Mason RH, West SD, Kiire CA, et al. High prevalence of sleep disordered breathing in patients with diabetic macular edema. Retina (Philadelphia, Pa) 2012;32:1791-8.
  5. Isakson SR, Beede J, Jiang K, Gardetto NJ, Gordon N, Casal E, Maisel AS. Prevalence of Sleep Disordered Breathing in Congestive Heart Failure as Determined by Apnealink, a Simplified Screening Device. Sleep Diagnosis and Therapy 2008;3(7):52-27.
  6. Weinreich G, Plein K, Teschler T, Resler J, Teschler H. Is the Berlin questionnaire an appropriate diagnostic tool for sleep medicine in pneumological rehabilitation?. Pneumologie 2006; 60(12):737-42.

AirView kallades tidigare för EasyCare Online