Fetma och sömnapné

Vilka samband finns mellan fetma och sömnapné? Forskningen pekar på att sömnapné:

  • Är mycket vanlig bland patienter som lider av sjuklig fetma och är förknippad med en ökad risk för hjärtarytmier.1
  • Har befunnits påverka så många som 91 procent av kandidater till bariatrikirurgi.2
  • Ökar förekomsten av större postoperativa komplikationer hos bariatrikirurgipatienter3 och ökar sjukhuskostnaderna i denna patientgrupp.4
  • Måste anses omfattas av den perioperativa omvårdnaden för bariatrikirurgi.5
  • Vilken lufttrycksbehandling som krävs kan variera efter operationen eftersom bariatripatienter genomgår dramatiska fysiska förändringar (till exempel viktnedgång). Apparater för automatiskt positivt luftvägstryck (APAP) bör övervägas för behandlingen under denna tid.6
  • Motverkas av viktförlust. Det är inte säkert att kirurgi eliminerar sömnapné hos fetmapatienter, vilket gör det nödvändigt med långsiktig uppföljning och övervakning.7
  • Kan uppträda på nytt vid postoperativ viktuppgång hos bariatripatienter.8
  • Utveckling och allvarsgrad kan förvärras av viktuppgång.9

Referenser

Fler artiklar

Övergång till en annan sömnfas, vikt, kroppsställning och andra faktorer kan förändra patientens ...