Fetma och sömnapné | ResMed
Fetma och sömnapné

Fetma och sömnapné

Vilka samband finns mellan fetma och sömnapné? Forskningen pekar på att sömnapné:

 • Är mycket vanlig bland patienter som lider av sjuklig fetma och är förknippad med en ökad risk för hjärtarytmier.1
 • Har befunnits påverka så många som 91 procent av kandidater till bariatrikirurgi.2
 • Ökar förekomsten av större postoperativa komplikationer hos bariatrikirurgipatienter3 och ökar sjukhuskostnaderna i denna patientgrupp.4
 • Måste anses omfattas av den perioperativa omvårdnaden för bariatrikirurgi.5
 • Vilken lufttrycksbehandling som krävs kan variera efter operationen eftersom bariatripatienter genomgår dramatiska fysiska förändringar (till exempel viktnedgång). Apparater för automatiskt positivt luftvägstryck (APAP) bör övervägas för behandlingen under denna tid.6
 • Motverkas av viktförlust. Det är inte säkert att kirurgi eliminerar sömnapné hos fetmapatienter, vilket gör det nödvändigt med långsiktig uppföljning och övervakning.7
 • Kan uppträda på nytt vid postoperativ viktuppgång hos bariatripatienter.8
 • Utveckling och allvarsgrad kan förvärras av viktuppgång.9

Referenser

 1. Valencia-Flores M, Orea A, Castano VA, Resendiz M, Rosales M, Rebollar V, Santiago V, Gallegos J, Campos RM, Gonzalez J, Oseguera J, Garcia-Ramos G, Bliwise DL. Prevalence of sleep apnea and electrocardiographic disturbances in morbidly obese patients. Obesity Research 2000, 8(3): 262-9.
 2. Kaw, R., et al., Meta-analysis of the association between obstructive sleep apnoea and postoperative outcome. Br J Anaesth, 2012. 109(6): p. 897-906.
 3. Perugini RA, Mason R, Czerniach DR, Novitsky YW, Baker S, Litwin DE, Kelly JJ. Predictors of complication and suboptimal weight loss after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a series of 188 patients. Archives of Surgery 2003, 138(5): 541-5, diskussion 545-6
 4. Cooney RN, Haluck RS, Ku J, Bass T, MacLeod J, Brunner H, Miller CA. Analysis of cost outliers after gastric bypass surgery: what can we learn? Obesity Surgery 2003, 13(1): 29-36.
 5. Schumann R, Jones SB, Ortiz VE, Connor K, Pulai I, Ozawa ET, Harvey AM, Carr DB. Best practice recommendations for anesthetic perioperative care and pain management in weight loss surgery. Obes Res. 2005;13(2):254-66.
 6. Lankford DA, Proctor CD, Richard R.Continuous positive airway pressure (CPAP) changes in bariatric surgery patients undergoing rapid weight loss. Obes Surg 2005, 15(3): 336-41
 7. Guardiano SA, Scott JA, Ware JC, Schechner SA. The long-term results of gastric bypass on indexes of sleep apnea. Chest 2003; 124(4):1615-9. 
 8. Charuzi I, Lavie P, Peiser J, Peled R. Bariatric surgery in morbidly obese sleep-apnea patients: short- and long-term follow-up. Am J Clin Nutr 1992, 55 (2 Suppl): 594S-6S.
 9. Peppard PE, Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J.Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered breathing. JAMA 2000, 284(23): 3 015-21