Diabetes och sömnapné

Bland personer som har diabetes rapporteras att sömnapné förekommer i mellan 56 och 86 % av fallen.1-4Hos personer som lider av sömnapné finns även en hög prevalens av nedsatt glukostolerans (i en studie hade 50 % av de manliga sömnapnépatienterna nedsatt glukosintelorens och 30 % av dem hade diabetes).5 Botros et al.6 rapporterade en avsevärd ökning av risken att utveckla typ 2-diabetes hos de patienter som samtidigt hade OSA jämfört med de som inte led av det. Med tanke på den växande mängden vetenskapliga data som stöder tesen om en stark koppling mellan typ 2-diabetes och OSA, rekommenderade International Diabetes Federation år 2008 att vårdpersonal ser till att patienter som diagnostiseras med den ena sjukdomen ska övervakas avseende den andra.7

Fetma är en gemensam bidragande faktor till både sömnapné och diabetes. Trots fetmans betydelse för båda sjukdomarna har studier visat att sömnapné är en ytterligare bidragande faktor som oberoende av fetma har en koppling till glukosintolerans och insulinresistens.8,9 Insulinresistens är ett förstadium till diabetes

CPAP kan förbättra insulinkänslighet och glykemisk kontroll hos patienter med sömnapné, särskilt de som inte lider av fetma.10,11

Referenser

Fler artiklar

Fetma och sömnapné är mycket vanligt bland patienter som lider av sjuklig fetma och förknippas ...

Övergång till en annan sömnfas, vikt, kroppsställning och andra faktorer kan förändra patientens ...