Diabetes och sömnapné | ResMed
Diabetes

Diabetes och sömnapné

Bland personer som har diabetes rapporteras att sömnapné förekommer i mellan 56 och 86 % av fallen.1-4Hos personer som lider av sömnapné finns även en hög prevalens av nedsatt glukostolerans (i en studie hade 50 % av de manliga sömnapnépatienterna nedsatt glukosintelorens och 30 % av dem hade diabetes).5 Botros et al.6 rapporterade en avsevärd ökning av risken att utveckla typ 2-diabetes hos de patienter som samtidigt hade OSA jämfört med de som inte led av det. Med tanke på den växande mängden vetenskapliga data som stöder tesen om en stark koppling mellan typ 2-diabetes och OSA, rekommenderade International Diabetes Federation år 2008 att vårdpersonal ser till att patienter som diagnostiseras med den ena sjukdomen ska övervakas avseende den andra.7

Fetma är en gemensam bidragande faktor till både sömnapné och diabetes. Trots fetmans betydelse för båda sjukdomarna har studier visat att sömnapné är en ytterligare bidragande faktor som oberoende av fetma har en koppling till glukosintolerans och insulinresistens.8,9 Insulinresistens är ett förstadium till diabetes

CPAP kan förbättra insulinkänslighet och glykemisk kontroll hos patienter med sömnapné, särskilt de som inte lider av fetma.10,11

Referenser

 1. Resnick HE, Redline S, Shahar E, et al. Diabetes and sleep disturbances: findings from the Sleep Heart Health Study. Diabetes Care 2003;26:702–709
 2. Einhorn D, Stewart DA, Erman MK, et al. Prevalence of sleep apnoea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus. Endocr Pract 2007;13:355–362
 3. Aronsohn RS, Whitmore H, Van Cauter E, Tasali E. Impact of untreated obstructive sleep apnoea on glucose control in type 2 diabetes. Am J Respir Crit Care Med 2010;181:507–513 
 4. Foster G, Sanders M, Millman R, Zammit G, Borradaile K, Newman A, et al. Obstructive sleep apnoea among obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1017-1019
 5. Meslier N, Gagnadoux F, Giraud P, Person C, Ouksel H, Urban T, Racineux JL. Impaired glucose-insulin metabolism in males with obstructive sleep apnoea syndrome. Eur Respir J 2003; 22(1):156-60. 
 6. Botros N, Concato J, Mohsenin V, Selim B, Doctor K, Yaggi K.Obstructive sleep apnoea as a risk factor for type II diabetes. Am J Med 2009; 122:1122-1127
 7. Shaw JE1, Punjabi NM, Wilding JP, Alberti KG, Zimmet PZ; International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention.Sleep-disordered breathing and type 2 diabetes: a report from the International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Diabetes Res Clin Pract. 2008 Jul;81(1):2-12 
 8. Punjabi NM, Shahar E, Redline S, Gottlieb DJ, Givelber R, Resnick HE; Sleep Heart Health Study Investigators. Sleep-disordered breathing, glucose intolerance, and insulin resistance: the Sleep Heart Health Study. Am J Epidemiol 2004;160(6):521-30.
 9. Punjabi NM, Sorkin JD, Katzel LI, Goldberg AP, Schwartz AR, Smith PL.Sleep-disordered breathing and insulin resistance in middle-aged and overweight men. Am J Respir Crit Care Med 2002;165(5):677-82.
 10. Harsch IA, Schahin SP, Radespiel-Troger M, Weintz O, Jahreiss H, Fuchs FS, Wiest GH, Hahn EG, Lohmann T, Konturek PC, Ficker JH. Continuous positive airway pressure treatment rapidly improves insulin sensitivity in patients with obstructive sleep apnoea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2004;169(2):156-62.
 11. Babu AR, Herdegen J, Fogelfeld L, Shott S, Mazzone T. Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnoea. Arch Intern Med 2005;165(4):447-52.