AutoSet-teknik | ResMed
AutoSet-teknik

AutoSetTM-teknik

Övergång till en annan sömnfas, vikt, kroppsställning och andra faktorer kan förändra patientens behov av luftvägstryckbehandling från natt till natt, timme till timme eller andetag till andetag. Ibland kan patienten behöva högre tryck för att hålla luftvägen öppen, och ibland kanske trycket behöver vara lägre. ResMeds AutoSet ™-apparater med automatiskt positivt luftvägstryck (APAP) övervakar patientens luftvägar andetag för andetag så att patienten endast tillförs det tryck som behövs, när det behövs.

  • Våra AutoSet-apparater har konstruerats för att ge det minimitryck som krävs vid varje tillfälle för att identifiera och svara på både centrala och obstruktiva apnéer/hypopnéer samt övre luftvägsmotstånd.
  • Patienter rapporterar en bättre subjektiv sömnupplevelse och en avsevärd minskning (37 %) av medianbehandlingstrycket samt konsekvent lägre systemläckage än vid behandling med fast tryck (CPAP).1
  • Patienter som får behandlingstryck på 10 cm H2O eller högre, eller som drabbats av biverkningar av CPAP-behandling, upplever flera fördelar av självreglerande behandling, som till exempel AutoSet.2,3,4
  • ResMeds AutoSet-apparater använder en patenterad algoritm som andetag för andetag svarar på flödesbegränsning (det tidigaste tecknet på nära förestående luftvägskollaps), snarkning och apné.5-6