Sömn

Cirka en av fem vuxna lider av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB):
Det finns allt fler vetenskapliga bevis för de negativa effekter som drabbar patienter på grund av obehandlad sömnapné.
Genom sitt starka partnerskap med den globala hälso- och sjukvårdssektorn strävar ResMed efter att:
Öka kunskapen om SDB, dess effekter och behandling.

Stödja pågående forskningsinitiativ om SDB i kombination med andra hälsorisker

Hitta effektiva kliniska lösningar för att förbättra hälsa och livskvalitet för SDB-patienter.
 
Läs våra vetenskapliga och kliniska rapporter om sömnapné nedan.

Sömnrelaterade andningsstörningar och positivt luftvägstryck

Läs mer forskningslitteratur inom ämnesområdet sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) och positivt luftvägstryck (PAP).

Diabetes och sömnapné

Läs mer om diabetesforskning i relation till sömnmedicin och andningsvård.

Fetma och sömnapné

Läs om fetmaforskning i relation till sömnrelaterade andningsstörningar och andningsvård.

Sömnrelaterade trafik- och yrkesolyckor

Läs om forskning kring trafikolyckor i samband med sömn- och andningsvård.

Screening för OSA

Om obstruktiv sömnapné ignoreras kan den utgöra en riskfaktor. ResMed förklarar hur dess innovativa screeningprocess kan hjälpa patienter att få sin OSA diagnostiserad.

AutoSet™-teknik

Lär dig mer om skillnaderna mellan apparater med fast tryck och självreglerande behandlingsapparater

Antiapnéskenor

Antiapnéskenor används ofta som en alternativ behandling mot obstruktiv sömnapné (OSA). Lär dig mer om ResMeds Narval CCTM, ett förstklassigt och individuellt anpassat oralt behandlingshjälpmedel.

Sömnbehandlingscompliance

Läs om forskning kring compliance i samband med behandling med positivt luftvägstryck.